Docent van het Jaarverkiezing

Presskit

Over het ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in het hoger onderwijs via haar lidorganisaties, de medezeggenschapsraden. Het ISO is de vaste gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. Bij het ISO zijn 41 (aspirant-)lidorganisaties en 12 convenantpartners aangesloten, die samen ruim 800.000 studenten vertegenwoordigen.   

Persvoorlichter:
Lisanne de Roos – deroos@iso.nl – 06 515 165 01

Contactpersoon Docent van het Jaar:
Jochem Tollenaar – docentvanhetjaar@iso.nl – 0643794988

Logo's

ISO logo blauw
ISO logo blauw met onderschrift
ISO logo wit
ISO logo wit met onderschrift

Socials

Instagram: @interstedelijkstudentenoverleg; gebruik ook de tag #docentvanhetjaar

Linkedin: linkedin.com/company/interstedelijk-studenten-overleg

Twitter: @HetISO; gebruik ook de tag #docentvanhetjaar

TikTok: tiktok.com/@hetiso

Facebook: @isostudent

Over de Docent van het Jaarverkiezing

Persbericht

Prijs

De winnaar van de Docent van het Jaarverkiezing wint een beurs van 25.000 euro voor onderwijs en/of onderzoek, gefaciliteerd door het Comeniusnetwerk en het Ministerie OCW. Tevens krijgt deze in het daaropvolgende jaar een erefunctie binnen het Comeniusnetwerk, en gaat de winnaar met een trofee naar huis ontworpen door studenten aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Jury

De vijfkoppige jury bestaat uit de volgende personen:

 • Jessica Zweers, Docent van het Jaar 2021 en bestuurslid Comeniusnetwerk
 • Soemitro Poerbodipoero, bestuurslid Comeniusnetwerk en docent aan de HVA
 • Nikki van Amerom, student aan de Avans Hogeschool
 • Manish Jhinkoe-Rai, student aan de UvA
 • Jochem Tollenaar, bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg en docent wiskunde in opleiding

Save the Date (pdf)

Formele uitnodiging (pdf)

Planning

Nominaties

Iedere instelling in het hbo- of wo-onderwijs kan per jaar één docent nomineren voor de landelijke Docent van het Jaarverkiezing. Bij sommige instellingen is dit de winnaar van een lokale Docent van het Jaarverkiezing die in het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden, maar dit is niet verplicht. De nominatieperiode vindt gewoonlijk plaats rond de jaarwisseling en sluit in januari of begin februari.

Juryproces

De winnaar van de Docent van het Jaarverkiezing wordt gekozen door middel van drie rondes:

 • Ronde 1 (eind januari – eind februari): Uit alle (schriftelijke) aanmeldingen wordt door de jury een selectie gemaakt van acht halve finalisten. Deze worden op de hoogte gebracht.
 • Ronde 2 (eind februari – 13 maart): De jury neemt de halve finalisten onder de loep, onder andere door met hen in gesprek te gaan. Aan het einde van dit proces worden vier finalisten gekozen. Deze finalisten worden publiek bekend gemaakt.
 • Ronde 3 (13 maart – 19 april): De finalisten geven op 19 april een mini-college voor een publiek in het Muntgebouw te Utrecht. Hierna gaat de jury in beraad en wordt een winnaar gekozen.

Bekendmaking finalisten

De vier finalisten en hun onderwijsinstellingen zullen ongeveer een paar dagen van tevoren geïnformeerd worden. De finalisten worden naar verwachting publiek bekend gemaakt op vrijdag 18 maart rond het middaguur. In de weken hierna zullen zij verder worden toegelicht in de promotiekanalen van het ISO.

Evenementplanning

De Docent van het Jaarverkiezing 2022 zal plaatsvinden op 19 april 2022 van 14:00 tot 17:00 uur. De conceptplanning is als volgt:

 • 14:00 Opening en introductie verkiezing / ISO / Comeniusnetwerk
 • 14:20 Mini-college en Q&A van en met iedere finalist
 • 16:00 Gesprek met minister Robbert Dijkgraaf
 • 16:15 Juryberaad, artistiek intermezzo en diversen
 • 16:40 Bekendmaking Docent van het Jaar

Kandidatenfilmpjes

Filmpjes vorig jaar

Verplichte inhoud

 • De video dient direct te beginnen met de finalist die henzelf introduceert, dus zonder een introfilmpje of een logo-animatie.
 • De duur van de video moet zo dicht mogelijk bij 30 seconden zitten, en mag hier max. 5 seconden van afwijken.
 • De video dient in 16:9-formaat afgeleverd te worden, ten minste in 1920x1080p resolutie. Het ISO zal dit voor de promotie van het evenement inwikkelen in een template, zoals hierboven te zien. De naam, functie en instelling van de finalist worden in het template aangegeven. De video’s zullen ook in het originele 16:9-formaat afgespeeld worden op het evenement, ter introductie van de kandidaat. Dit zal gepaard zijn met een “klassieke” introductie door de presentator van het evenement.
 •  De finalist zelf dient de spreker te zijn in de video, en begint deze door henzelf voor te stellen.

Styleguide

 • Zorg voor neutrale, goede belichting die lijkt op die van de bovenstaande filmpjes.
 • Gebruik als hoofdscène een frontaal beeld van de finalist, maar wissel deze af met mooie beelden van de werkomgeving van de docent, van de inhoud en/of van de docent in actie. Let er wel op dat deze beelden niet te veel afleiden en dat de finalist het hoofdonderwerp blijft.
 • De video kan eindigen met een overgang naar het logo van de onderwijsinstelling en/of het onderzoeksinstituut. Wij raden aan om dit in de stijl te doen van het filmpje van Arianna Pranger hierboven.