Studentenorganisaties en onderwijsinstellingen pleiten voor openen mbo en hoger onderwijs

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. De organisaties pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van […]

‘Studententien’ voor het regeerakkoord van Rutte IV: een studiebeurs voor elke student en extra investeringen in onderwijs, maar ontoereikende compensatie voor leenstelselgeneratie

De vier partijen uit het nieuwe kabinet komen hun verkiezingsbeloftes over onderwijs grotendeels na, zo blijkt uit het regeerakkoord dat eerder vandaag werd gepresenteerd. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft de plannen van de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie aandachtig gelezen en beoordeelt het regeerakkoord met een ‘studententien’ (een zes in studentjargon). De partijen gaan […]

De tentamenweken staan voor de deur, maar het Interstedelijk Studenten Overleg vreest dat het coronavirus niet buiten zal blijven

Volgende week starten bij veel universiteiten de tentamenweken die, met dank aan de uitzonderingspositie die het kabinet gecreëerd heeft voor tentamens, veelal op de campus zullen plaatsvinden. Desondanks is er reden tot zorg: het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) stelt dat het tentamenbeleid van enkele instellingen perverse prikkels bevat waardoor studenten niet gestimuleerd worden om zich aan de quarantainemaatregelen te houden. Voorzitter Lisanne […]

Student kan opgelucht ademhalen na persconferentie

Studenten mogen ondanks de nieuwe coronamaatregelen maandag gewoon nog naar college, zo bleek tijdens de persconferentie eerder deze avond. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos: “Studenten kunnen opgelucht ademhalen: een rooster vol met zoom-colleges blijft ons bespaard. Er lijkt eindelijk consensus te zijn dat het onderwijs niet nóg een keer dicht […]

Ik zit nog thuis!

Vanaf 15 januari 2022 is het hoger onderwijs voor iedere student weer open. Wel gelden er maatregelen voor instellingen, medewerkers en studenten. Zo is er een maximale groepsgrote van 75 studenten van kracht en moet je een mondkapje dragen. Mag jij weer fysiek naar de les, werkgroep of college? Of plaatst jouw rooster je toch (alweer) […]

Student kan het hoofd nauwelijks boven water houden: ‘We verdrinken in mentale problemen’

Vandaag publiceren het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland een onderzoek naar het mentaal welbevinden van en middelengebruik onder studenten in het hoger onderwijs. De onderzochte periode, die van maart tot mei 2021 liep, geeft het eerste landelijke beeld van het welzijn van studenten. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) uit al langer grote zorgen over druk die studenten ervaren. Die zorgen worden nu bevestigd door cijfers die er niet om […]

Het hoge woord is eruit: studenten mogen weer!

Tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen is er eindelijk weer licht aan het einde van een donkere tunnel gekomen voor studenten. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos: “Het is een pak van ons hart dat het hoge woord er nu definitief uit is. De beeldschermstudent kan na anderhalf jaar eindelijk weer […]