Scholieren, studenten en ondernemersorganisaties: tijd voor echt gelijke kansen

Utrecht, 11 april 2018 – Scholieren-, studenten- en ondernemersorganisaties roepen het kabinet op om serieus werk te maken van de kansengelijkheid in en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) en VNO-NCW en MKB-Nederland doen dit naar aanleiding […]

Staat van het Onderwijs 2018 vraagt om actie

Vanochtend kwam de Inspectie van het Onderwijs met de Staat van het Onderwijs 2018. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stagneert en op sommige plekken zelfs daalt en dat de kansenongelijkheid in het onderwijs nog steeds groot is. Daarnaast laat de Onderwijsinspectie zien dat de segregatie naar opleidingsniveau toeneemt en hoogopgeleide ouders […]

Studenten centraal bij besteding geld basisbeurs

  UTRECHT, 9 april 2018 – Studenten en de medezeggenschap staan centraal in de besteding van het geld van de basisbeurs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met het akkoord dat het hierover gesloten heeft met minister Van Engelshoven van OCW, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de koepels van universiteiten en hogescholen. 

Studenten feliciteren Ingrid van Engelshoven

UTRECHT, 26 oktober 2017 – Ingrid van Engelshoven is de nieuwe minister van hoger onderwijs. Zij volgt Jet Bussemaker op als minister van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW). Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) feliciteert Van Engelshoven met haar nieuwe functie.

Hogescholen en universiteiten blijven onterecht extra studiekosten vragen

Utrecht, 14 juli 2017 – Universiteiten en hogescholen vragen nog steeds onterecht extra studiekosten. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Na het openen van een meldpunt hebben zij tientallen meldingen ontvangen van studenten die onterecht extra kosten moeten maken.

Scholing essentieel voor zorgvuldige invoering Engelstalig onderwijs

UTRECHT, 11 juli 2017 – Zorg voor een zorgvuldige invoering van het Engels in het hoger onderwijs, zo waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een rapport dat het vandaag aanbood aan demissionair minister Bussemaker (OCW). Uit het onderzoek van de KNAW blijkt dat steeds meer opleidingen aan universiteiten en hogescholen in het […]

Basisbeursgeld mag studenten niet door de neus worden geboord

Utrecht, 21 juni 2017- Alle studenten hebben hun studiefinanciering moeten opofferen om de kwaliteit van het hele hoger onderwijs te verbeteren. Vandaag blijkt uit verslaggeving van ScienceGuide dat als het aan de VVD ligt, een groot deel van dit geld  naar de vier technische universiteiten gaat. 

Ambitieuze studenten beboet

UTRECHT, 20 juni 2017 – Veel hogescholen en universiteiten negeren het vorig jaar ingevoerde collegegeldvrij besturen, zo blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en zijn partners.

Studenten & promovendi spreken zich uit tegen academische censuur

Utrecht, 9 juni 2017 – De vrije pers op hogescholen en universiteiten lijkt steeds verder onder druk te staan. Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant, waarin een oud-redacteur van de Groningse Universiteitskrant (UK) stelt dat deze niet meer onafhankelijk kan zijn.

Nog steeds weinig mbo’ers naar het hbo: herziening aanvullende beurs nodig

UTRECHT, 1 juni 2017 – De instroom van mbo’ers naar het hbo is nog altijd niet op het niveau van voor de invoering van het leenstelsel, zo blijkt uit de monitor beleidsmaatregelen 2016-2017. Dit bevestigt wederom de vrees van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en daarom pleiten zij voor grondige herziening van de aanvullende beurs. […]

Marc van Mil (UU) beste docent van Nederland

1 april 2017, Utrecht – Marc van Mil (Universiteit Utrecht) is uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2017. Het bewustzijn dat Van Mil zijn studenten leert over de impact van hun vak gaf de doorslag bij de verkiezing van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Daar streden vijf topdocenten van hogescholen en universiteiten om de titel […]

Studenten kampen met miljardenschuld

Utrecht, 8 maart 2017 – 17,9 miljard euro. Dat is het bedrag dat alle studenten en oud-studenten nog moeten betalen aan de overheid. Dit blijkt uit cijfers van DUO, die het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft opgevraagd.

Hogescholen en Universiteiten negeren de regels rondom extra bijdrage

UTRECHT, 8 februari 2017 – Nog te vaak vragen hogescholen en universiteiten onrechtmatige eigen bijdrages naast het collegegeld. Hoewel Minister Bussemaker in 2015 al aangaf dat altijd een gratis alternatief geboden moet worden, lapt een aantal instellingen haar oproep aan de laars.

Nadja Jungmann (HU) uitgeroepen tot Lector van het Jaar

Den Haag, 2 februari 2017 – Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) is vandaag in Den Haag uitgeroepen tot Lector van het Jaar. Zij ontving de prijs uit handen van Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. De lector Schulden en Incasso werd door de jury geroemd om haar veelzijdigheid.

Universiteiten, hogescholen en studenten willen meer docent per student

Den Haag, 19 december 2016 – Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt door de invoering van het Studievoorschot.

Studenten klagen meer, maar vinden minder

Utrecht, 17 november 2016 – Studenten zijn steeds meer gaan klagen[1], maar vinden de goede weg om hun recht te halen steeds moeilijker. Omdat ze meer en meer klachten binnenkrijgen, hebben het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) het heft in eigen hand genomen.

Scholieren, Studenten, Decanen en Politiek sturen uitval de laan uit

Utrecht, 2 november 2016 – Omdat bijna een derde van de studenten op hogescholen en universiteiten uitvalt of wisselt van studie na zijn eerste jaar, moet de aansluiting tussen het voortgezet- en hoger onderwijs beter. Daartoe werd vlak voor de zomer een studiekeuzechecklist gepresenteerd: ‘Aanval op Uitval’. Studentenorganisatie ISO, scholierenorganisatie LAKS, decanenvereniging NVS-NVL en Jongeren […]

Opleidingsaanbod hoger onderwijs toekomstbestendiger

ISO, LSVb, VSNU en Vereniging Hogescholen lanceren alternatief voor macrodoelmatigheidstoetsing bestaand onderwijsaanbod Bestaande opleidingen in het hoger onderwijs moeten ook in de toekomst regelmatig worden getoetst op hun arbeidsmarktaansluiting, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie.

Prestatieafspraken: van fabriceren naar leren

  Utrecht, 25 oktober 2016 – Zes hogescholen worden mogelijk gekort op financiering. Dat zou de consequentie kunnen zijn van de oordelen van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs, die vandaag gepubliceerd zijn. De mogelijke korting is vooral te wijten aan te een te grote uitval en te weinig rendement. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is zeer […]

Studentenpsychologen: zeer gewaardeerd, onvoldoende gefaciliteerd

Utrecht, 21 oktober 2016 – Studentenpsychologen op hogescholen en universiteiten worden gewaardeerd, maar onvoldoende gefaciliteerd. Dit concluderen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de sectie studentenpsychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Emancipatiefunctie hbo onder grote druk

Utrecht, 6 oktober 2016 – De emancipatiefunctie van het hoger beroepsonderwijs (hbo) staat onder grote druk, zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Voor het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een reden om de noodklok te luiden.

Student hardst getroffen op Prinsjesdag

Den Haag, 20 September 2016 – De student gaat er hard op achteruit aankomend jaar. Toch kondigde de Troonrede geen enkele stap aan om tegemoet te komen aan de benarde financiële positie van studenten.

Koopkracht Studenten wordt in 2017 het hardst getroffen

Utrecht, 27 augustus 2016 – Terwijl het Kabinet de plannen voor Prinsjesdag opstelt, toont onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) aan dat de koopkracht van studenten in 2017 onevenredig hard zal dalen.

ISO zet vraagtekens bij studeren in Turkije

Utrecht, 21 juli 2016 – Afgelopen dinsdag werden er 15.000 leden van academische staf op non-actief gesteld en werden 1.500 Turkse decanen ontslagen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich grote zorgen over de academische vrijheid binnen het Turkse hoger onderwijs en vraagt om maatregelen.

Betere medezeggenschap kost meer tijd

Utrecht, 8 juni 2016 – Bestuurders en leden van medezeggenschapsraden ervaren een prettige sfeer met wederzijds respect. Op het gebied van facilitering  zien raadsleden ruimte voor verbetering. Deze ruimte zien zij vooral op het punt van scholing en de tijd die ze krijgen om hun medezeggenschapswerk te verrichten.

ISO kiest een nieuw bestuur

Utrecht, 3 mei 2016 – Vandaag sprak de Algemene Vergadering van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uit in de vijf bestuursleden voor het collegejaar 2016-2017: Jan Sinnige, Desley van der Zande, Luc Nibbeling, Jeroen Wienen en Robin van der Bles.

Promovendi geven een onvoldoende voor de scholing en begeleiding bij het geven van onderwijs

Utrecht, 21 april 2016 – Veel promovendi zijn ontevreden over hun scholing in en begeleiding tijdens het geven van onderwijs. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), dat is uitgevoerd onder 257 promovendi. Maar liefst 46% van de ondervraagde promovendi geeft de […]

Ongelijke kansen voor gelijke talenten

Utrecht, 13 april 2016 – Het onderwijsverslag 2014/2015 ‘de Staat van het Onderwijs’ maakt ongelijke kansen voor leerlingen met gelijke talenten pijnlijk zichtbaar. Bij de overgang naar het hoger onderwijs heeft de achtergrond van de leerling een te grote invloed. Even slimme leerlingen uit kansarme gebieden stromen minder vaak door naar het hoger onderwijs dan […]

Opleidingen vertellen studiekiezers vaak niet het hele verhaal

Utrecht, 11 april – Studiekiezers moeten zich voor 1 mei aanmelden voor een opleiding bij een hogeschool of universiteit. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft een steekproef gedaan uit de 45 grootste opleidingen in het hbo en wo om te zien hoe zij studiekiezers voorlichten over de studie en bijbehorende toekomstperspectieven. Uit de inventarisatie blijkt […]

Tweede Kamer omarmt ISO-voorstel over toekomstperspectief opleidingen

Utrecht, 5 april 2016 – Vanmiddag waren de stemmingen naar aanleiding van het debat over arbeidsmarktkansen en toegankelijkheid van het hoger onderwijs in de Tweede Kamer. Het Interstedelijk Studenten Overleg heeft in aanloop naar het debat een voorstel gepresenteerd voor een structurele toets voor de macrodoelmatigheid van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs. Een motie van Pieter Duisenberg (VVD) en […]

ISO steunt OV-actie studenten

Gisteren is een groep studenten een petitie gestart waarin zij hun recht claimen om in de spitsuren te blijven reizen. Om dit kenbaar te maken hebben duizenden studenten aangegeven op 8 maart hun OV-studentenkaart te gebruiken via een ludieke actie: NK trein rijden tijdens de spits. Het ISO steunt deze actie. Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg: “Niemand verplicht studenten niet in de spits te rijden, en zeker […]

Tweede Kamer versterkt positie studenten

Utrecht, 9 februari 2016 – Het wetsvoorstel van minister Bussemaker noemden we eerder een gemiste kans, gelukkig heeft de Tweede Kamer vandaag een grote stap vooruit gezet voor studenteninspraak. Studenten krijgen door deze wijzigingen meer invloed op de kwaliteit van onderwijs, hebben invloed op het benoemen van bestuurders, en bestuurders zullen studenten serieuzer betrekken bij onderwijsbeleid. […]

‘Schokkende conclusies in ‘De Monitor’: doelmatigheidschecks opleidingen nodig’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is geschrokken van de bevindingen van het programma ‘De Monitor’. De uitzending toont dat studenten verkeerd worden voorgelicht over hun baanperspectief bij onder andere de opleiding Psychologie. Aankomende studenten baseren hun studiekeuze hierdoor mede op onjuiste informatie. Simon Theeuwes, bestuurslid bij het ISO: “Toekomstige studenten nemen tijdens hun studiekeuze steeds […]

‘Studenten willen meer zeggenschap over onderwijs’

Utrecht, 21 januari 2016 – Vandaag behandelde de Tweede Kamer de ‘Wet versterking bestuurskracht’. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft samen met de LSVb verschillende wijzigingen bij de Tweede Kamer bepleit. Het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt is namelijk veel te mager en lijkt nauwelijks rekening te houden met de brede roep onder studenten om […]

‘Studenten eisen oplossing minister bij masterselectie’

Utrecht, 13 januari 2016 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft in een brief, medeondertekend door alle universitaire studentenraden in Nederland, grote zorgen geuit over masterselectie. De studentenraden vrezen dat de kwaliteit van masteropleidingen ter discussie komt te staan wanneer hun instelling als enige niet selecteert. “Wij sturen deze brief omdat we niet willen dat […]

Meer dan half miljoen studenten zoeken vertegenwoordigers!

Ieder jaar gaat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) op zoek naar een nieuw bestuur, vijf personen die zich op landelijk niveau in een dynamische werkomgeving een jaar lang in willen zetten voor meer dan een half miljoen studenten.

Behoud OV-studentenkaart cruciaal voor toegankelijk hoger onderwijs

De OV-studentenkaart moet in haar huidige vorm behouden blijven, dat is de belangrijkste aanbeveling van de Taskforce ‘Beter Benutten’. In de Taskforce hebben studentenorganisaties, ministeries en vervoerders gesproken over het beter benutten van het OV, waardoor in 2025 200 miljoen euro bespaard kan worden. De Taskforce heeft onder andere onderzocht of het mogelijk is om […]

Eindexamenkandidaten slecht bekend met leenstelsel

Den Haag, 10 december 2015 – Vandaag publiceren het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gezamenlijk de zeer verontrustende resultaten van een steekproef over de bekendheid van het leenstelsel onder scholieren in hun eindexamenjaar. Zo blijkt maar liefst 69,3% procent van de eindexamenkandidaten niet te weten hoeveel geld zij per […]

Docent van het Jaar Verkiezing op 5 maart 2016

Utrecht, 2 december 2015 – Bijna iedereen herinnert zich wel die ene docent die hem of haar heeft uitgedaagd, geprikkeld of gemotiveerd om die extra stap te maken. Juist deze inspirerende docenten kunnen het cruciale verschil maken voor studenten in het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wil deze docenten de waardering geven die […]

6.6% minder instroom HBO. Grote daling, grote drempel?

Utrecht, 07 oktober 2015 – Dit jaar zijn er 6.6% minder studenten ingestroomd in het HBO. Deze daling is nog veel groter dan het Centraal Plan Bureau (CPB) in 2013 berekende als effect van de invoering van het leenstelsel. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is bang dat de drempel om te gaan studeren te hoog wordt voor kwetsbare […]

Wet versterking bestuurskracht: gemiste kans

Utrecht, 10 juli 2015 – De Strategische Agenda Hoger Onderwijs van minister Bussemaker moet met studenten en docenten op de instellingen worden uitgewerkt. De vandaag gepresenteerde Wet versterking bestuurskracht had deze inspraak moeten waarborgen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ziet de wet als een gemiste kans: “Ondanks een landelijke oproep vanuit de politiek en studenten […]

Strategische agenda: tussen droom en daad 

      Utrecht, 7 juli 2015 – Vandaag heeft minister Bussemaker de ‘Strategische Agenda hoger onderwijs en onderzoek’ gepresenteerd. In deze agenda staan de ambities waarmee de minister de komende tien jaar koers wil geven aan de hogescholen en universiteiten in Nederland. Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert: “De […]

Voorinvesteringen: wat ziet lenende student terug?

Utrecht, 1 juli 2015 – De VSNU presenteert vandaag de langverwachte cijfers over de voorinvesteringen in het hoger onderwijs. Voor de studenten die hun basisbeurs hebben moeten inleveren maar niet kunnen profiteren van de beloofde voordelen hiervan, hebben de universiteiten een toezegging gedaan om 80 miljoen vanuit eigen middelen éxtra vooruit te investeren. Hoewel er […]

Sterkere medezeggenschap nodig bij vernieuwd toezichtstelsel

Utrecht, 1 juni 2015  – Vanmorgen heeft de minister haar visie op een vernieuwd stelsel voor toezicht op universiteiten en hogescholen (accreditatiestelsel) met de Tweede Kamer gedeeld. De minister is voornemens een pilot te starten waarbij instellingen worden beoordeeld op hoe zij zelf intern hun kwaliteit waarborgen in plaats van dat ze voor elke opleiding apart […]

Studenten en minister aan de slag met Europese afspraken

Utrecht, 18 mei 2015 – Afgelopen donderdag en vrijdag zijn op een internationale conferentie in Armenië door 48 ministers van onderwijs nieuwe afspraken over hoger onderwijs in Europa gemaakt. Het zogenaamde communiqué met deze afspraken is eind vrijdagmiddag ondertekend. Hierin committeren zij zich aan nieuwe ambities voor een toegankelijk Europees hoger onderwijs van hoge kwaliteit […]

Geen steun voor experiment collegegelddifferentiatie

De PvdA wil dat minister Jet Bussemaker het voorstel om te experimenteren met hoger collegegeld intrekt, daarvoor is een meerderheid in de Kamer, zo concludeert NU.nl na een rondgang langs Kamerleden. Het ISO is blij dat de Kamer nu ook inziet dat het niet wenselijk is om drempels op te werpen voor extra trajecten. “De […]

Digitalisering centraal op eerste editie ‘ISO on tour’

Op woensdagavond 29 april 2015 organiseert het ISO de eerste editie van ISO on tour op de TU Delft met in de hoofdrol Anka Mulder. Zij is lid van het College van Bestuur aan de TU Delft en oud-voorzitter bij de Raad van Bestuur van het internationale OpenCourseWare Consortium. Samen met CDA Kamerlid Michel Rog […]

Duizenden medezeggenschappers om mening gevraagd

Vandaag is onder alle medezeggenschappers van hogescholen en universiteiten een vragenlijst verspreid over de huidige staat van medezeggenschap. Het onderzoek is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in samenwerking met de VSNU, Vereniging Hogescholen, Lovum, VMH, LSVb, SOM en het LOF. “Wij zijn ontzettend trots dat na maanden intensief overleg nu een start […]

ISO faciliteert landelijk dialoog medezeggenschap

Democratisering, meer inspraak, transparantie en minder rendementen; dit alles raakt aan de positie van studenten en bestuurders maar vooral ook  aan de meest democratische vorm van inspraak die we hebben in het hoger onderwijs: medezeggenschap. Al eerder constateerde het ISO dat de medezeggenschap zich niet altijd serieus genomen voelt en de afgelopen tijd is dit geluid […]

ISO presenteert: #669.975 verschillende studenten

Het ISO vindt het van groot belang dat studenten meer dan nu mogelijk is mee kunnen praten over zowel de inrichting als de kwaliteit van het onderwijs dat zij volgen. Daarom is op de slotbijeenkomst van de HO-tour aan minister Bussemaker de bundel #669.975 overhandigd, waarin studenten hun ideale onderwijs schetsen. Het getal 669.975 staat […]

Medezeggenschap gaat niet over afvinklijstjes

Naar aanleiding van de opgelaaide discussie omtrent de inspraak van studenten vond vandaag een gesprek plaats met minister Bussemaker.  In het gesprek waren de partijen het eens over de noodzaak van een cultuurverandering en versterking van de rechten van de medezeggenschap. “Medezeggenschap gaat over meer dan het afvinken van een lijstje met de rechten die […]

Alexandru Iosup is Docent van het Jaar

UTRECHT 17-01-2015 – Minister Bussemaker reikte na een reeks inspirerende colleges en een debat de prijs uit aan Alexandru Iosup van de TU Delft. De jury roemt deze docent om de gamification en digitalisering die hij in en buiten zijn colleges toepast, waardoor hij kan aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van studenten. Het ISO is […]

Vijf nominaties Docent van het Jaar verkiezing bekend

UTRECHT 19-12-2014 – De jury van de Docent van het Jaar verkiezing die het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) organiseert heeft vijf genomineerden  gekozen. De genomineerde docenten komen van de Technische Universiteit Delft, Tilburg University, de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, Fontys hogescholen en de Haagse Hogeschool. Op 17 januari zal minister Bussemaker na colleges van […]

Bekendmaking Docent van het Jaar hoger onderwijs

Op zaterdag 17 januari 2015 maakt Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Docent van het Jaar hoger onderwijs bekend. Goede docenten zijn van levensbelang in het hoger onderwijs. Het ISO vindt het belangrijk om docenten de waardering te gunnen die hen toekomt en organiseert daarom deze verkiezing. Met de verkiezing krijgt de […]

ISO uit zorgen tijdens leenstelsel protest

Vandaag sprak het ISO zich uit tegen het leenstelsel tijdens het leenstelsel protest op het Malieveld in Den Haag. Het ISO maakt zich namelijk zorgen, over de toegankelijkheid én kwaliteit van het Hoger Onderwijs. Het ISO roept de Eerste Kamer op om wél verantwoordelijkheid te nemen en het leenstelsel een halt toe te roepen. Lees verder […]

Minister, geef gehoor aan terechte kritiek op leenstelsel

Tijdens de eerste dag van het Tweede Kamerdebat over het leenstelsel stonden onder andere de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de wankele belofte voor een grote kwaliteitsimpuls ter discussie. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich vooral grote zorgen over de onduidelijke plannen rondom de kwaliteitsimpuls. “Zolang de onzekerheid over de hoogte en richting […]

Studenten hebben oplossing voor inschrijfprobleem tentamens

Utrecht, 14 oktober 2014 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is het niet eens met de tentamenboete die wordt gevraagd wanneer studenten zich te laat inschrijven voor een tentamen, nog naast het collegegeld van bijna €2000,- dat de student al betaalt. Vandaag vroeg D66 naar deze boete tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. “Automatische […]

Goede studiekeuze in gevaar

Centrale loting wordt afgeschaft en in plaats daarvan komt decentrale selectie. Het noodlot bepaalt dus niet langer welke student op welke plaats komt. Echter, in het huidige voorstel moeten aankomende studenten in januari al een keuze maken en mogen zij zich nog maar voor twee decentrale selectie opleidingen inschrijven. Het Interstedelijk Studenten Overleg  (ISO) vreest […]

Beter onderwijs door internationalisering

Vanochtend heeft minister Jet Bussemaker haar visie op de internationale dimensie van het hoger onderwijs uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin benadrukt ze het belang van internationalisering voor het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties. Het ISO is blij met de gepresenteerde visie en roept de minister op aandacht te besteden aan […]

Te weinig aandacht voor onderwijskwaliteit

Vanochtend heeft de Nederlands-Vlaamse  Accreditatieorganisatie (NVAO) bekend gemaakt dat 13 procent van de opleidingen binnen het domein Geesteswetenschappen in het wetenschappelijk onderwijs een onvoldoende heeft gehaald. “Dit is een veel groter aantal dan normaal. Een duidelijk signaal dat er meer aandacht moet komen voor onderwijs bij universiteiten”, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten […]

Studentenorganisaties presenteren visie op onderwijskwaliteit

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) overhandigden vandaag de notitie ‘Studiesucces, een nieuwe definitie’ aan de voorzitters van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. Ze schreven deze notitie omdat zij zich grote zorgen maken over de toename aan rendementsmaatregelen in het hoger […]

De bal ligt bij de universiteit en student

“De diploma’s zijn en blijven geldig en wanneer studenten toch zorgen hebben dan kunnen ze terecht bij de examencommissie”,zo luidt de reactie van minister Jet Bussemaker op Kamervragen naar aanleiding van het rapport van de NVAO. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) roept universiteiten op tot heldere communicatie naar studenten en om elke student die zich […]

Leenstelsel blijft slechte politieke keuze

 Zojuist is het voorstel voor een leenstelsel van minister Bussemaker bekend geworden. ‘Invoering van een leenstelsel is en blijft een politieke keuze waar wij niet achter staan’, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Studeren wordt fors duurder en als afgestudeerde heb je veel langer last van je studieschuld.” Bovenal maakt het […]

Student de dupe niet nakomen belofte overheid

In 2010 is de nieuwe opleiding Medische Hulpverlening (MH) gestart. De opleiding is gestart vanuit het werkveld vanwege de roep om meer afgestudeerden in de richtingen anesthesie, ambulancezorg en spoedeisende hulp. Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten overleg (ISO): “De eerste lichting studenten zou bijna af moeten studeren, maar omdat de overheid haar belofte […]

Staat hoger onderwijs reden tot zorg

Vanochtend heeft de Inspectie van het Onderwijs het onderwijsverslag 2012-2013 gepubliceerd. “De huidige staat van het onderwijs laat nog veel ruimte voor verbetering”, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Uit het onderwijsverslag blijkt onder meer dat de toegankelijkheid van het onderwijs steeds verder onder druk komt te staan, dat steeds meer […]

‘Studie in Cijfers’ universiteiten gelanceerd

Zaterdagochtend is tijdens de Bachelordag van de Universiteit van Amsterdam ‘Studie in Cijfers’ voor universiteiten gelanceerd, ook wel bekend onder de naam studiebijsluiter. ‘Studie in Cijfers’ geeft studiekiezers onder andere meer inzicht in de inhoud van de studie en de kansen op de arbeidsmarkt na afstuderen, waardoor de studiekiezer een goede objectieve keuze kan maken. […]

Student betaalt meer dan collegegeld

Studenten worden steeds vaker geconfronteerd met extra kosten naast de kosten van het reguliere collegegeld. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) heeft de afgelopen maanden vele signalen ontvangen over extra financiële bijdragen die studenten moeten leveren om studiepunten te behalen. Ruud Nauts, voorzitter van het ISO: “Studenten worden verplicht extra kosten te maken om bepaalde vakken succesvol […]

Lectoraat zorgt voor kruisbestuiving

Vanmiddag overhandigde het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn onderzoek over lectoren aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Het onderzoek gaat over  de impact van lectoraten op student en onderwijs. Deze impact moet wat het ISO betreft worden versterkt, onder andere door de lectoren meer zichtbaar te maken.  Ruud Nauts, voorzitter van het […]

Leenstelsel masterfase uitgesteld

Vanavond is bekend geworden dat ook de invoering van het leenstelsel in de masterfase een jaar wordt uitgesteld. De minister is voornemens het leenstelsel voor zowel de bachelor- als de masterfase samen te behandelen. Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Vanzelfsprekend zien  wij liever helemaal geen leenstelsel. Als het toch besproken wordt, […]

ISO luidt noodklok omtrent rechtspositie student

Vrijdag 6 december 2013 is de evaluatie van de wet Versterking besturing naar de Kamer verzonden. Bij de invoering van deze wet in 2010 is ook een verbetering van de rechtsbescherming van de student opgenomen, omdat deze ondoorzichtig en weinig klantvriendelijk was. “De uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek zijn op zijn zachts gezegd schokkend”, aldus […]

Maatschappelijk signaal tegen bezuiniging op ov-studentenkaart

Beste Kamerleden, Vandaag praat u in de Tweede Kamer over het leenstelsel. Een belangrijke moment om keuzes te maken over een leenstelsel en daarmee de afweging te maken voor een inhoudelijke, of financiële studiekeuze voor studenten. Bij de studiekeuze speelt mobiliteit een belangrijke rol. Studenten moeten kunnen studeren, daar waar de beste opleiding voor hen is. Het is […]

Studiekiezer op zoek naar studiematch tijdens open dag

In de maand oktober hebben ruim 167.000 studiekiezers gezocht naar open dagen op Studiekeuze123.nl. Dit is een stijging van ruim 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Open dagen kalender op de onafhankelijke website www.studiekeuze123.nl geeft een overzicht van alle open dagen bij hogescholen en universiteiten. De Wet Kwaliteit in Verscheidenheid die in […]

Grote zorgen leenstelsel gericht aan dovemans oren

Vandaag heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een nota gestuurd over het wetsvoorstel Sociaal leenstelsel masterfase. De minister geeft veel antwoorden en slechts weinig daarvan zijn overtuigend. Dat de kans tot invoering van dit leenstelsel zeer klein is staat als een paal boven water, zo bleek tijdens de behandeling van de begroting. Ruud Nauts, voorzitter […]

Nationaal onderwijsakkoord: Goochelen met cijfers

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn teleurgesteld in het Nationaal Onderwijsakkoord dat vandaag is ondertekend. Het akkoord verdeelt geld dat vrijkomt door de eventuele invoering van een leenstelsel. ‘Studenten zijn nooit betrokken bij de plannen, en ondertussen wordt de rekening op hun bord gelegd’ Aldus Jorien Janssen, voorzitter van […]

KIV biedt kansen voor Hoger Onderwijs

Dinsdagavond is bekend geworden dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet Kwaliteit In Verscheidenheid (KIV). “Wij zijn verheugd dat KIV nu in werking kan treden, de kwaliteit van het Hoger Onderwijs kan door middel van deze wet verbeterd en gewaarborgd worden” zegt Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. Het vervroegen van […]

Minister Bussemaker hoort wel maar luistert niet

Minister Bussemaker van Onderwijs hoort de plannen van de studentenorganisaties en de oppositie wel, maar luistert niet. Beide hebben meermaals het belang onderstreept van de studentenov-kaart en de aanvullende beurs. “Over de ov-kaart is nog steeds niets bekend en het kabinet doet niets extra’s voor studenten uit lagere inkomensgroepen”, zegt een gefrustreerde ISO-voorzitter Thijs van […]

ISO: Stel ook leenstelsel voor de Masterfase uit

Minister Bussemaker heeft een nadere invulling van het sociaal leenstelsel bekend gemaakt: terugbetalen in 20 jaar en het leenstelsel voor de bachelorfase wordt een jaar uitgesteld. Maar voordat de Minister het leenstelsel kan invoeren, moeten de noodzakelijke randvoorwaarden voor toegankelijkheid geregeld worden. Het gaat om behoud van de ov-jaarkaart en een financiële uitbreiding voor gezinnen […]

ISO wil harder ingrijpen op hbo

Het Ministerie van OC&W wil ‘kansloze’ hbo-studies sluiten om de aansluiting met het bedrijfsleven te verbeteren. Studenten willen harder ingrijpen. “Het ISO stelt voor om brede labels in te voeren en de macrodoelmatigheidstoets in zijn geldigheid te beperken.”  “Het huidige hoger onderwijs is te versplinterd en geeft te veel keuze aan studenten. Er zijn recent […]

Geef ruimte aan studenten

Studeren is meer dan alleen het behalen van studiepunten. Studeren is een periode waarin jonge mensen gevormd worden. Studenten moeten daarom geprikkeld worden verantwoordelijkheid te nemen voor hun zelfontplooiing en persoonlijke vorming, zowel in de invulling van hun studie als daarbuiten. Daardoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen tot (wereld)burgers die de uitdagingen van morgen aan durven […]

Kabinet remt ondernemende student

Het kabinet heeft besloten om bindend studieadviezen in latere jaren mogelijk te maken. Dit betekent een verschoolsing van het systeem, maar er moet vooral gewaakt worden voor de remmende werking die deze maatregel heeft. “Het zet een rem op ambitie, creativiteit en ondernemerschap”, waarschuwt voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Thijs van Reekum. Vandaag […]

ISO kritisch op plannen Bussemaker

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is ontevreden met de brief die Minister Bussemaker over invoering van een sociaal leenstelsel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “De brief roept meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven. Aankomende studenten en hun ouders hebben behoefte aan meer duidelijkheid. Die wordt nu helaas niet gegeven. De bal ligt […]

Regeerakkoord keihard voor studenten

In het regeerakkoord komt de student er slecht van af. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt dat de partijen VVD en PvdA niet goed na hebben gedacht over de consequenties voor studenten. “Het regeerakkoord is een kaalslag voor studenten”, zegt voorzitter Thijs van Reekum. De plannen van de VVD en de PvdA bevatten voor studenten […]