Vraagbank:

Corona en het onderwijs

Corona en het onderwijs

Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen over het coronavirus in het hoger onderwijs voor studenten. Gezien de snelle ontwikkelingen van het virus, zijn de meest recente updates het beste te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Om hogescholen en universiteiten te ondersteunen bij hun corona-aanpak, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een servicedocument opgesteld.

Studentenmeldpunt COVID-19

Loop jij binnen je studie tegen problemen aan door het coronavirus, maak je je ergens zorgen over, of heb je een geweldig idee? Laat het ons weten via dit formulier. Dat helpt ons om een beter beeld te krijgen van de problemen, uitdagingen en oplossingen.

Studievertraging

Wat betekent de coronacrisis voor mijn BSA?

Voor het studiejaar 2020-2021 gelden de volgende maatregelen voor het BSA:

  • Hogescholen geven de mogelijkheid de BSA-norm te halen in het volgend studiejaar. Dat betekent dus dat je meer tijd krijgt om het benodigde aantal studiepunten te halen.
  • De universiteiten hebben besloten dat het BSA nog wel geldt, maar bij veel opleidingen is de BSA-norm wel versoepeld. Dat betekent dat je minder punten dan normaal hoeft te behalen voor een positief BSA.

Let op: check altijd bij je eigen onderwijsinstelling wat de BSA-norm is. Dit kan namelijk bij elke studie en instelling anders zijn!

Ben je bang dat je de BSA-norm niet gaat halen? Hogescholen en universiteiten proberen zich in te zetten om je zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren. Zorg daarom dat je op tijd je studieadviseur op de hoogte brengt. Jullie kunnen dan samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan extra begeleiding, bijlessen of een studieruimte als je thuissituatie niet ideaal is om te studeren.

Kan ik financiële compensatie krijgen als ik studievertraging oploop vanwege de coronacrisis?

Het is mogelijk dat je studievertraging oploopt vanwege redenen die te maken hebben met de coronacrisis, met alle financiële gevolgen van dien (collegegelden, huur, oplopende lening etc.). Het ISO zet zich daarom in voor financiële compensatie voor studenten die vanwege de coronacrisis vertraging oplopen. Op dit moment bestaan er twee soorten tegemoetkomingen voor studenten:

  • Haal je tussen 1 september 2020 en met 31 augustus 2021 je diploma in het bekostigd onderwijs? Dan krijg je een tegemoetkoming van €535. Het gaat om een hbo-diploma (associate degree, bachelor en master) of een masterdiploma aan de universiteit. Ook internationale studenten in het bekostigd onderwijs ontvangen 1 keer een tegemoetkoming van €535.
  • Had je tussen 1 juni 2020 en 31 augustus 2023 voor het laatst recht op een aanvullende beurs? Dan kun je in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van €1.500. Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming op de website van DUO.
Kan ik dit jaar doorstromen naar een master als ik mijn bachelordiploma nog niet heb behaald?

Je kunt normaal gesproken pas doorstromen naar een master als je een bachelordiploma hebt behaald. Echter, vanwege de coronacrisis hebben veel studenten vertraging opgelopen en moeten zij nog onderdelen van hun bacheloropleiding afronden. Geldt dit ook voor jou? Dan mag je onder voorwaarden toch starten met je masteropleiding. Dit is een tijdelijke maatregel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voorwaarde is dat je binnen een vastgestelde periode (van maximaal 1 jaar) het bachelordiploma alsnog behaalt. Overleg met je studieadviseur over de precieze regels, die kunnen per opleiding namelijk verschillen.

Compensatie

Kan ik financiële compensatie krijgen als ik studievertraging oploop vanwege de coronacrisis?

Het is mogelijk dat je studievertraging oploopt vanwege redenen die te maken hebben met de coronacrisis, met alle financiële gevolgen van dien (collegegelden, huur, oplopende lening etc.). Het ISO zet zich daarom in voor financiële compensatie voor studenten die vanwege de coronacrisis vertraging oplopen. Op dit moment bestaan er twee soorten tegemoetkomingen voor studenten:

  • Haal je tussen 1 september 2020 en met 31 augustus 2021 je diploma in het bekostigd onderwijs? Dan krijg je een tegemoetkoming van €535. Het gaat om een hbo-diploma (associate degree, bachelor en master) of een masterdiploma aan de universiteit. Ook internationale studenten in het bekostigd onderwijs ontvangen 1 keer een tegemoetkoming van €535.
  • Had je tussen 1 juni 2020 en 31 augustus 2023 voor het laatst recht op een aanvullende beurs? Dan kun je in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van €1.500. Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming op de website van DUO.
Wanneer heb ik recht op compensatie uit het Profileringsfonds?

In samenwerking met het Landelijk Studenten Rechtsbureau heeft het ISO een informatief document opgesteld met meer informatie over de rechten bij studievertraging. In het meest recente servicedocument (zie bovenaan deze pagina) staat omschreven dat studenten die te maken hebben met opgelopen of verwachte studievertraging doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus, vanwege mantelzorg voor zieke familieleden of omdat zij studeren moeten combineren met het opvoeden van hun kind(eren), aanspraak kunnen maken op het profileringsfonds. Studenten die om andere redenen studievertraging oplopen kunnen hier dus géén gebruik van maken.

Hoeveel collegegeld betaal ik voor het collegejaar 2021-2022?

Woensdag 17 februari bracht het kabinet naar buiten dat er 8,5 miljard geïnvesteerd gaat worden in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs. Voor studenten is de belangrijkste steunmaatregel uit dit programma de halvering van het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022. Studeer je in het studiejaar 2021-2022 aan een door de overheid bekostigde (dus niet-particuliere) hogeschool of universiteit? Dan krijg je een korting van 50% op het wettelijk collegegeld voor dat jaar. Lees meer over korting op het collegegeld op de website van Nationaal Programma Onderwijs.

Proctoring

Mag mijn opleiding gebruik maken van online proctoring?

Instellingen mogen zelf bepalen welke toetsingsvorm zij het meest geschikt vinden voor dat wat ze willen toetsen. Het verschilt daarom per opleiding of er gebruik wordt gemaakt van online proctoring bij toetsen op afstand. Minister Ingrid van Engelshoven heeft in april 2021 Kamervragen beantwoordt over online proctoring. Ze noemt daarin dat het voor opleidingen toegestaan is om gebruik te maken van online proctoring, mits zij zich houden aan de AVG-wetgeving. Ook moeten studenten op basis van hun specifieke situatie bezwaar kunnen maken.

Twijfel je over een specifiek geval of heb je andere juridische vragen? Dan kun je contact opnemen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR).

Het ISO vindt dat online proctoring een behoorlijke impact heeft op de privacy van studenten. Volgens het ISO zou daarom eerst moeten worden gekeken naar alternatieve manieren van toetsen op afstand, voordat er over wordt gegaan op online proctoring. Mocht er toch gebruik moeten worden gemaakt van online proctoring, dan moet dit duidelijk naar studenten worden gecommuniceerd en moet het helder zijn wat de rechten van studenten zijn, wat er met de beelden wordt gedaan en hoe lang deze bij wie in het beheer zijn. Daarnaast vindt het ISO het belangrijk dat privacy protocollen op instellingen samen met studenten tot stand komen.

Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Neem contact met ons op, of maak gebruik van een van de onderstaande hulpmiddelen. 

Voor veel praktische en specifieke vragen kan je het beste contact opnemen met je onderwijsinstelling of studieadviseur. 

Voor informatie over studiefinanciering en het leenstelsel kan je vaak terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Voor juridische vragen of klachten kan je contact opnemen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). 

Voor vragen over toegankelijkheid van het hoger onderwijs en studeren met een ondersteuningsvraag kan je terecht op de website Hoger Onderwijs Toegankelijk. 

Ben je mbo-student? JOB is de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. 

Ben je scholier? Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren.