Vraagbank:

Corona en het onderwijs

Corona en het onderwijs

De coronacrisis heeft de afgelopen twee jaar veel invloed gehad op studenten en het hoger onderwijs. Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus in het hoger onderwijs.

Studentenmeldpunt COVID-19

Vanaf 18 februari 2022 is het hoger onderwijs voor iedere student weer open zonder beperkingen. Plaatst jouw rooster je nog steeds achter je laptop om thuis je studie te volgen? Meld het dan via dit meldpunt. Dat helpt ons om een beter beeld te krijgen van het aantal studenten dat nog geen fysiek onderwijs kan volgen.

Proctoring

Instellingen mogen zelf bepalen welke toetsingsvorm zij het meest geschikt vinden voor dat wat ze willen toetsen. Het verschilt daarom per opleiding of er gebruik wordt gemaakt van online proctoring bij toetsen op afstand. Voormalig minister Ingrid van Engelshoven heeft in april 2021 Kamervragen beantwoordt over online proctoring. Ze noemt daarin dat het voor opleidingen toegestaan is om gebruik te maken van online proctoring, mits zij zich houden aan de AVG-wetgeving. Ook moeten studenten op basis van hun specifieke situatie bezwaar kunnen maken.

Twijfel je over een specifiek geval of heb je andere juridische vragen? Dan kun je contact opnemen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR).

Het ISO vindt dat online proctoring een behoorlijke impact heeft op de privacy van studenten. Volgens het ISO zou daarom eerst moeten worden gekeken naar alternatieve manieren van toetsen op afstand, voordat er over wordt gegaan op online proctoring. Mocht er toch gebruik moeten worden gemaakt van online proctoring, dan moet dit duidelijk naar studenten worden gecommuniceerd en moet het helder zijn wat de rechten van studenten zijn, wat er met de beelden wordt gedaan en hoe lang deze bij wie in het beheer zijn. Daarnaast vindt het ISO het belangrijk dat privacy protocollen op instellingen samen met studenten tot stand komen.

Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Neem contact met ons op, of maak gebruik van een van de onderstaande hulpmiddelen. 

Voor veel praktische en specifieke vragen kan je het beste contact opnemen met je onderwijsinstelling of studieadviseur. 

Voor informatie over studiefinanciering en het leenstelsel kan je vaak terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Voor juridische vragen of klachten kan je contact opnemen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). 

Voor vragen over toegankelijkheid van het hoger onderwijs en studeren met een ondersteuningsvraag kan je terecht op de website Hoger Onderwijs Toegankelijk. 

Ben je mbo-student? JOB is de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. 

Ben je scholier? Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren.