Vraagbank:

Na je studie

Na je studie

Heb je je diploma behaald? Gefeliciteerd! Op het moment dat je afstudeert, moet je aantal zaken regelen:

  • Schrijf je uit bij je hogeschool of universiteit via Studielink. Wat je uitschrijfdatum is, verschilt per onderwijsinstelling. Dit is vaak een andere datum dan de datum van je diploma-uitreiking. Bekijk daarvoor de website van je hogeschool of universiteit.
  • Zet je studiefinanciering en reisproduct stop. Je uitschrijfdatum bepaalt tot wanneer je recht hebt op studiefinanciering en het reisproduct. Gebruik de wijzigingshulp van DUO om te controleren tot wanneer je recht hebt op studiefinanciering en het reisproduct. Je regelt het stopzetten via Mijn DUO. Voor het stopzetten van je reisproduct moet je ook nog langs een ophaalautomaat.
  • Na een aanloopfase van 2 jaar moet je je studieschuld aflossen.
  • Gebruik je je studentenmail? Hier heb je mogelijk binnenkort geen toegang meer toe; verander daarom je e-mailadres in een privé e-mailadres voor belangrijke zaken.

Voor het stopzetten van je studentenreisproduct moet je langs bij een ophaalautomaat. Een instructievideo over het stopzetten van je studentenreisproduct vind je hier.

Voor het stopzetten van je OV-studentenkaart moet je langs een ophaalautomaat. Doe dit uiterlijk op de 10e werkdag van de maand dat je hier geen recht meer op hebt. Het niet tijdig stopzetten van de OV-studentenkaart levert een boete van €78,29 per twee weken op. Gebruik je de OV-studentenkaart na de 1e maand nog? Dan is de boete zelfs  €156,58 per halve maand.  Meer informatie over stopzetten vind je via de website van DUO.

Vanaf twee dagen (maar wel binnen drie maanden) na het opzeggen van je OV-studentenkaart kun je een gratis Dal Voordeel abonnement aanvragen. Meer informatie over korting na je studententijd vind je op de website van NS.

Als je voor het eerst studiefinanciering hebt gekregen voor een bacheloropleiding in de periode van september 2015 t/m augustus 2019 en onder het leenstelsel valt, krijg je een studievoucher na het behalen van je diploma (hbo-bachelordiploma of wo-masterdiploma). Je kunt in dat geval de studievoucher gebruiken voor nascholing bij een Nederlandse of buitenlandse opleiding of een deel daarvan in het hoger onderwijs. Als je hier recht op hebt, krijg je automatisch een bericht van DUO nadat je bent afgestudeerd. De studievouchers zijn bedoeld om de eerste groep studenten die onder het leenstelsel viel, tegemoet te komen.

De studievoucher is een tegoed van €2.000,- voor een vervolgopleiding. Het moet een geaccrediteerde opleiding zijn, of een deel daarvan, in het hoger onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal, modulair of contractonderwijs). Het bedrag wordt niet uitbetaald, maar is een korting op het collegegeld. Je kunt de voucher gebruiken vanaf het 5e tot het 10e studiejaar na het behalen van je diploma. De voucher is niet te combineren met het STAP-budget in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

Meer informatie over de voorwaarden voor de studievoucher vind je op de website van DUO.

Aflossen studieschuld

Nee, dat hoeft pas na twee jaar. Er kan in deze periode wel al rente worden berekend, maar op moment van schrijven is de rente 0%.

Zie deze pagina van DUO voor meer informatie.

Na een aanloopfase van 2 jaar moet je je studieschuld aflossen. Hoeveel je maandelijks moet aflossen, hangt af van je oorspronkelijke studieschuld, het leenstelsel waaronder je gestudeerd hebt, de rente en je inkomen. Met de rekenhulp van DUO kun je een inschatting maken van de hoogte van je maandbedrag.

Ja, dat kan. Zie deze pagina voor de mogelijkheden om minder af te lossen, en zie deze pagina voor de mogelijkheden om extra af te lossen.

Als je valt onder het nieuwe leenstelsel (vanaf september 2015), hoef je niet af te lossen als je inkomen lager is dan de zogenoemde ‘draagkrachtvrije voet’: een soort minimumgrens. Van het bedrag dat je daarboven verdient, hoef je bovendien nooit meer dan 4 procent af te lossen.

Wanneer je je hele werkende leven dus niet veel verdient, maar je wel een flinke schuld hebt, dan is de kans groot dat je niet de hele schuld zult hoeven afbetalen. Maar let wel: het inkomen van je partner telt mee. Als jij thuis voor de kinderen zorgt en je partner verdient ruim boven twee keer modaal, dan zul jij alsnog je schuld moeten terugbetalen.

Als je valt onder het oude stelsel (basisbeurs) hoef je nooit meer dan 12 procent van je inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Je mag kiezen of je het inkomen van je partner mee laat tellen bij de berekening van je draagkracht.

Zie deze pagina van DUO voor meer informatie.

Een studieschuld heeft invloed op het afsluiten van een hypotheek. Een studieschuld vermindert namelijk de maximale hypotheek die je kunt afsluiten. Hoe zwaar je studieschuld meeweegt, is afhankelijk van het leenstelsel waaronder je bent afgestudeerd. Bij een lening volgens het oude leenstelsel weegt je studieschuld zwaarder mee dan volgens het nieuwe leenstelsel. Hoewel de weegfactoren voor studieschulden sinds 2021 zijn verlaagd, wordt je maximale hypotheek onder beide stelsels nog steeds verlaagd met een bedrag dat hoger is dan je oorspronkelijke studieschuld. Daarnaast rekenen banken meestal met je oorspronkelijke studieschuld en niet met je actuele schuld op het moment van aanvragen.

Eigenhuis.nl heeft een handige tool waarmee je kunt zien wat het gevolg is van je studieschuld voor een hypotheek.

Het ISO deed in 2018 onderzoek naar de invloed van een studieschuld op een hypotheek. Inmiddels zijn de weegfactoren verlaagd en is de invloed daardoor iets minder groot geworden.

Meer informatie over hypotheek en studieschuld vind je op de website van de Consumentenbond.

Hoewel een studieschuld niet BKR-geregistreerd is (wat betekent dat een hypotheekverstrekker deze gegevens niet kan inzien), ben je toch wettelijk verplicht deze te melden bij een hypotheekaanvraag. Wanneer je je studieschuld verzwijgt, vervalt je recht op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met de NHG geef je de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald als je dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Verzwijg je je studieschuld, dan moet je een eventuele restschuld zelf betalen.

Bij het aanvragen van een hypotheek kun je een bewijsstuk van DUO gebruiken waarin staat hoe hoog je verplichte maandbedrag wordt vanaf de start van de aflosfase. DUO heeft dit zo afgesproken met de hypotheekverstrekkers. Je vindt het bericht in Mijn DUO bij ‘Mijn berichten’.

Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Neem contact met ons op, of maak gebruik van een van de onderstaande hulpmiddelen. 

Voor veel praktische en specifieke vragen kan je het beste contact opnemen met je onderwijsinstelling of studieadviseur. 

Voor informatie over studiefinanciering en het leenstelsel kan je vaak terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Voor juridische vragen of klachten kan je contact opnemen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). 

Voor vragen over toegankelijkheid van het hoger onderwijs en studeren met een ondersteuningsvraag kan je terecht op de website Hoger Onderwijs Toegankelijk. 

Ben je mbo-student? JOB is de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. 

Ben je scholier? Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren.