Vraagbank:

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland

De website van WilWeg bevat alle informatie over praktische zaken als je in het buitenland gaat studeren. Daar vind je ook een handige checklist met zaken die je moet regelen, zoals je verzekering of een woonruimte.

Studenten die in het buitenland gaan studeren kunnen op dezelfde manier gebruik maken van studiefinanciering als studenten die in Nederland studeren. Omdat je als student in het buitenland geen gebruik kunt maken van het studentenreisproduct, compenseert DUO deze studenten door middel van een OV-vergoeding. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer €90 per maand. Als je een hele studie in het buitenland gaat doen, dan kun je de OV-vergoeding in je algemene aanvraag voor studiefinanciering bijvoegen. Als je tijdelijk naar het buitenland gaat, dan moet je eerst het formulier Aanvraag OV-vergoeding invullen en uploaden in MijnDUO.

Soms heb je ook de mogelijkheid om van een buitenlandse overheid studiefinanciering te ontvangen. In dat geval is het niet toegestaan om ook in Nederland studiefinanciering aan te vragen.

Meer informatie vind je op de website van DUO.

Als je in het buitenland gaat studeren, kun je in bepaalde gevallen extra financiering krijgen door middel van een studiebeurs. De Erasmus+ beurs is de meest gebruikte beurs voor studenten die binnen de Europese Unie een semester in het buitenland gaan studeren. Studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op deze beurs van €150 tot €270 per maand. Voor meer informatie over deze of andere beurzen kun je het beste jouw instelling contacteren of op de website van WilWeg kijken.

Hoeveel collegegeld je betaalt, hangt af van de vorm waarin je in het buitenland studeert:         

  • De meest voorkomende vorm is een uitwisseling tussen een Nederlandse universiteit en een partneruniversiteit in het buitenland. Studenten die zich in deze situatie bevinden, betalen alleen collegegeld aan de universiteit in Nederland, die via een partnerovereenkomst een vrijstelling regelt voor het collegegeld aan de buitenlandse universiteit.
  • Studenten die op eigen initiatief naar het buitenland gaan om te studeren, ofwel voor een semester, ofwel voor een heel jaar, betalen wel collegegeld aan de buitenlandse universiteit. Mocht je een semester als een zogenaamde ‘free mover’ naar het buitenland gaan, en datzelfde academisch jaar ook in Nederland studeren, dan dien je zowel aan de Nederlandse als de buitenlandse universiteit collegegeld te betalen.

De website van WilWeg bevat meer informatie over verzekeringen wanneer je in het buitenland gaat studeren.

Het ISO biedt zelf ook een zorgverzekering aan: Studenten Goed Verzekerd. Als je hierbij een aanvullende verzekering afsluit, wordt het zorgtarief in het buitenland volledig vergoed.

Ja, dat kan. Met een stage in het buitenland doe je internationale werkervaring op. Je dompelt je onder in de (werk)cultuur van een land en brengt de kennis die je hebt opgedaan tijdens je studie meteen in praktijk. Is stagelopen een vast onderdeel van je studie? Vraag dan je stagecoördinator naar de mogelijkheden. Als je zelf een geschikte stageplaats wilt regelen, begin dan op tijd met zoeken. Soms kost het wel een half jaar tot een jaar om een geschikt bedrijf te vinden, contacten te leggen en afspraken te maken. Op de website van WilWeg vind je meer informatie over stagelopen in het buitenland.

Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Neem contact met ons op, of maak gebruik van een van de onderstaande hulpmiddelen. 

Voor veel praktische en specifieke vragen kan je het beste contact opnemen met je onderwijsinstelling of studieadviseur. 

Voor informatie over studiefinanciering en het leenstelsel kan je vaak terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Voor juridische vragen of klachten kan je contact opnemen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). 

Voor vragen over toegankelijkheid van het hoger onderwijs en studeren met een ondersteuningsvraag kan je terecht op de website Hoger Onderwijs Toegankelijk. 

Ben je mbo-student? JOB is de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. 

Ben je scholier? Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren.