Verkiezingen medezeggenschap

Ga stemmen voor de medezeggenschap op je hogeschool of universiteit voor beter onderwijs! Die gezamenlijke oproep doen acht organisaties in het hoger onderwijs en het ministerie van Onderwijs op 11 april, vooral richting studenten. Medezeggenschap is essentieel voor een goed functionerende hogeschool of universiteit. Studenten en medewerkers kunnen zo invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs.

De komende twee maanden houdt het merendeel van de hogescholen en universiteiten de verkiezingen voor de medezeggenschap: voor de centrale (student)raden, deelraden, faculteitsraden en opleidingscommissies. Een hoge opkomst is belangrijk voor een representatieve medezeggenschap. Jammer genoeg was de opkomst bij de verkiezingen op hogescholen en universiteiten de afgelopen jaren erg laag, ondanks allerlei inspanningen om de animo te vergroten. Bij veel instellingen is die animo ook nog eens dalende. Op sommige universiteiten ging het opkomstpercentage onder studenten binnen een tijdsbestek van vijf jaar met tientallen procentpunten omlaag.

Alle partijen die de oproep onderschrijven vinden de lage opkomst reden tot zorg. De stem van studenten en medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van een hogeschool of universiteit. Medezeggenschapsraden kunnen invloed uitoefenen op het beleid, waardevolle input leveren en bestuurders van advies voorzien. Denk aan het inrichten van een opleiding, het aanstellen van een ombudsfunctionaris voor studenten, ondersteuning voor mantelzorgers, gratis verstrekken van menstruatieproducten aan studenten en het realiseren van stilteruimtes.

 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier