Netwerk

Tekstje over het ISO-netwerk. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Het ISO-convenant

Het ISO heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met twaalf landelijke partners die zich allemaal inzetten voor studenten. Samen vormen zij de convenantpartners.

Het ISO verzorgt voor haar convenantpartners de politieke vertegenwoordiging. Dit houdt in dat wanneer een van de partners een bepaald probleem binnen zijn achterban signaleert, het ISO dit meeneemt tijdens de overleggen met het ministerie, politici en andere partijen uit het onderwijs.

Het ISO heeft als doel om met behulp van haar convenantpartners een zo divers en compleet mogelijk beeld te hebben van de behoeften van de verschillende groepen studenten. Denk jij dat jouw organisatie hier aan kan bijdragen, neem dan contact op met het bestuur.

Onze convenantpartners

Integrand

Integrand ondersteunt studenten in hun carrièreontwikkeling en helpt met de doorstroom van studenten naar de arbeidsmarkt.
Lees meer

Landelijke Kamer van Verenigingen

De Landelijke Kamer van Verenigingen zet zich in voor de belangen van de Nederlandse gezelligheidsverenigingen. ​
Lees meer

Erasmus Student Network

Erasmus Student Network The Netherlands behartigt de belangen van internationale studenten en studenten die in het buitenland (willen) studeren.
Lees meer

Studenten Sport Nederland

Studentensport Nederland (SSN) is de koepelorganisatie van de studentensport in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van sportende studenten.
Lees meer

DutchSE

Dutch Students for Entrepeneurship ondersteunt ondernemende studenten en studentenondernemingen.
Lees meer

Dutch Honours Community

Dutch Honours Community vertegenwoordigt de belangen van studenten die deelnemen aan een Honoursprogramma.
Lees meer

Interfacultair Medisch Studentenoverleg

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is de centrale Nederlandse medezeggenschapsorganisatie voor medische studenten.
Lees meer

UniPartners

UniPartners biedt extracurriculaire ontwikkeling aan voor studenten in de vorm van een consultancy bijbaan.
Lees meer

Studenten voor Morgen

Studenten voor Morgen zet zich in voor duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.
Lees meer

UCSRN

University College Student Representatives of the Netherlands is de landelijke medezeggenschapsorganisatie voor University College studenten.
Lees meer

Stip Studentenplatform

Stip Studentenplatform tracht de ontwikkeling van en samenwerking tussen scholieren, studenten, en young-professionals te bevorderen.
Lees meer

Nederlandse Wereldwijde Studenten

Nederlandse Wereldwijde Studenten vertegenwoordigt en faciliteert studenten die in het buitenland studeren of hebben gestudeerd.
Lees meer