Privacy & disclaimers

Over de informatie op deze site

Hoewel het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Over e-mails van het ISO

De e-mails die worden verzonden door het ISO zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen. Daarnaast vragen we u de ontvangen mail te vernietigen.

Het ISO staat door elektronische verzending van een e-mail bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Het ISO aanvaardt hierom ook geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst.

Over het ISO en uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is ook van toepassing op alle diensten van het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacybeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op via iso@iso.nl of via de knop “Contact” in de menubalk.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van adviesovereenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende administratieactiviteiten. Hiervoor verwerken we waar nodig uw naam, telefoonnummer, emailadres, onderwijsinstelling, opleiding en uw geboortedatum.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. Mogelijk bewaren wij een kopie van de correspondentie met u in ons archief, zodat wij dit als informatiebron kunnen gebruiken bij vergelijkbare casussen. Indien u dit niet wenst kan deze correspondentie uiteraard verwijderd worden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via iso@iso.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wanneer wij uw gegevens wel delen, is dit ter optimalisering van onze diensten of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij delen uw persoonsgegevens met andere partners om onze diensten optimaal te kunnen verlenen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het ISO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het ISO zal nooit gebruik maken van profilering en zal nooit voor advertentiedoeleinden uw gegevens delen met derde partijen.

Sociale media

De communicatie met en informatielevering van het ISO gebeurt soms via sociale mediakanalen. Houd er rekening mee dat deze kanalen vaak lagere privacystandaarden hanteren dan het ISO zou zien. Indien privacygevoelige informatie met ons deelt raden wij u aan om dit te doen via mail- of telefooncontact.

Gebruik van Google Analytics

Op sommige van onze websites wordt een analytics cookie van Google gebruikt.

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Uw IP-adres is geanonimiseerd, uw gegevens worden niet met andere partijen gedeeld en wij combineren de gegevens van Google Analytics niet met andere diensten van Google.

Verklaring Google Analytics
“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Interstedelijk Studenten Overleg) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Alle werknemers die actief zijn bij het ISO hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw gegevens. Onze digitale documenten slaan wij op in een beveiligde cloudomgeving van Microsoft. Gevoelige papieren correspondentie slaan wij veilig op op ons kantoor.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten aangaande uw persoonsgegevens, namelijk:
  • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om uw eigen, door het ISO opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. Dit kan door middel van een uitdraai met een overzicht van uw persoonsgegevens. Het kan een paar weken duren om deze aanvraag te verwerken.
  • Het recht op vergetelheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om uw eigen, door het ISO opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen, conform wetgeving. Dit kan in overleg via een mail naar iso@iso.nl. Het kan een paar weken duren om deze aanvraag te verwerken.
  • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Een overzicht van welke persoonsgegevens het ISO van
    u heeft opgeslagen is aan te vragen. Het kan een paar weken duren om deze aanvraag te verwerken.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. Dit kan tevens via een mail naar iso@iso.nl.
  • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat het ISO in bepaalde situaties persoonsgegevens niet mag en zal verwerken. Een van deze situaties is als u bezwaar maakt tegen een specifieke verwerking, conform wetgeving.
  • Het recht op bezwaar. Dit houdt in dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan in overleg via een mail naar iso@iso.nl.
  • Het recht op duidelijke informatie aangaande de persoonsgegevensverwerking. Dit houdt in dat het ISO duidelijkheid moet bieden met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Hoe en welke persoonsgegevens het ISO verwerkt staat beschreven in deze privacyverklaring. Extra toelichting kan gevraagd worden via een mail naar iso@iso.nl.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier