Standpunten:

Accreditatie

In het Nederlandse hoger onderwijs bestaat er een stelsel van accreditatie dat als doel heeft de basiskwaliteit van opleidingen en instellingen te waarborgen. Iedere bestaande opleiding aan een hoger onderwijsinstelling wordt periodiek geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).  De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s, titels en tot bekostiging van opleidingen. 

Het uitgangspunt is dat alle opleidingen iedere zes jaar door een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen worden beoordeeld. Deze beoordeling  vindt  plaats  in vergelijkend  perspectief  met verwante opleidingen. Studenten kunnen op drie verschillende manieren betrokken zijn bij dit proces: ze kunnen onderdeel zijn van het visitatiepanel als studentlid, ze kunnen ondervraagd worden door het visitatiepanel, of ze kunnen bijdragen aan het studentenhoofdstuk van het onderzoek. 

Op Europees niveau signaleren we een verschuiving van accreditatie op opleidingsniveau naar accreditatie op instellingsniveau. Ook in Nederland zijn er al stappen gezet richting instellingsaccreditatie middels de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) en de Beperkte Opleidingsbeoordelingen (BOB). Het ministerie van OCW wil nu helemaal overstappen naar een systeem van instellingsaccreditatie. Het ISO heeft vertrouwen in het uiteindelijke voorstel van instellingsaccreditatie, maar zal wederom nauw betrokken zijn bij de verdere invulling van het proces om de positie van de student hierin te vertegenwoordigen.

Hiernaast behoudt het ISO de mening dat de kwaliteit van onderwijs van groot belang is en dat het daarom uitermate belangrijk is om dit eens in de zoveel tijd te controleren. Het accreditatiestelsel zou hierbij niet alleen de kwaliteit van het onderwijs moeten vaststellen, maar ook moeten helpen met de verbetering van het onderwijs. De stem van de student dient in dit hele proces duidelijk en consequent meegenomen te worden.

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier