Standpunten:

Docentkwaliteit

Algemeen

Het ISO is van mening dat de prestaties van studenten voor een groot deel afhankelijk zijn van de kwaliteit van hun docenten. Om deze reden is het belangrijk dat er een visie bestaat over de vaardigheden waarover docenten in het hoger onderwijs moeten beschikken. Een dergelijke kwalificatie (de BKO) werd tien jaar geleden gezamenlijk erkend door alle universiteiten, terwijl de vergelijkbare kwalificatie voor hogescholen (de BDB) nog niet algemeen erkend wordt. Daarnaast worden steeds vaker studentdocenten ingezet om onderwijs te geven. De kwaliteit van deze studentdocenten is wisselend en wordt nog niet structureel geborgd.

Actualiteit

Het ISO roept jaarlijks de “Docent van het Jaar” uit. Deze docent is een voorbeeld voor velen op het gebied van onderwijs en wordt aangewezen door een deskundige jury. Daarbij is het ISO altijd opzoek naar verdere professionalisering van docenten. Door middel van overleg met instellingen, koepelorganisaties en de politiek wordt er gezocht naar de beste manieren waarop docenten hun lessen kunnen laten aansluiten bij de praktijk en bij de wensen van studenten. Naast deze doorlopende overleggen heeft het ISO ook in samenwerking met het ComeniusNetwerk en het ministerie van OCW het evenement “Reflection Rooms” georganiseerd, waarin de geleerde lessen van de coronacrisis in kaart zijn gebracht.

Links en bijlagen

Visie van het ISO

Het ISO zet zich steevast in voor goede docenten in het hoger onderwijs en ziet dat instellingen veel doen als het gaat om docentkwaliteit, maar kennisdeling en een gezamenlijke visie ontbreekt soms. Het ISO vindt het belangrijk dat er een duidelijke visie bestaat over de capaciteiten waar docenten in het hoger onderwijs over moeten beschikken. Vanuit dit standpunt streeft het ISO dan ook naar een gezamenlijke erkenning van de Basis Didactische Bekwaamheid (BDB), naast de vergelijkbare Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Daarnaast ziet het ISO de inzet van studentdocenten als een kans voor zowel de kwaliteit van het onderwijs als de ontwikkeling van studenten, mits ook hiervoor goede begeleiding en kwalificering plaatsvindt.