Standpunten:

Duurzaamheid

Bij de transitie naar een duurzame samenleving dienen studenten, hogescholen en universiteiten zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs. Bij hoger onderwijsinstellingen kan dit op verschillende domeinen: in het curriculum van de verschillende opleidingen, in het onderzoek en in de faciliteiten en bedrijfsvoering. Het ISO pleit voor een integrale benadering waarin al deze facetten samen worden opgenomen in het DNA van de instellingen. Wij willen dat onderwijsinstellingen structureel aandacht besteden aan duurzaamheid in hun kernactiviteiten en inzichtelijk maken hoe zij dit doen. Ook zien wij kansen voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om de context van deze uitdagingen te begrijpen, opdat studenten van daaruit hun werk vorm en inhoud kunnen geven.  

Concreet ziet het ISO kansen in de volgende maatregelen: het verbeteren van de zichtbaarheid van duurzame activiteiten, vakken en onderzoekers; het opstellen van een duurzaamheidsbeleid door instellingen; en het invoeren van landelijke standaarden voor duurzame faciliteiten en bedrijfsvoering. Wij helpen graag met het verkennen van de mogelijkheden voor een gecentraliseerde duurzaamheidsaanpak en zien voor onszelf de taak om, daar waar er op nationaal niveau over dit onderwerp gesproken wordt, actief in gesprek te gaan met onze partners in het onderwijsveld. Niet alleen de leefbaarheid van de aarde, maar ook de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving is gebaat bij de aansluiting tussen het onderwijs en de uitdagingen van morgen. 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier