Standpunten:

Internationalisering

Algemeen

Bij internationalisering onderscheidt het ISO de volgende drie punten van elkaar:
  1. De kansen en uitdagingen bij internationalisering van opleidingen en de verankering van internationalisering in de bedrijfsvoering op onderwijsinstellingen
  2. Het verbeteren van de mogelijkheden voor Nederlandse studenten om in het buitenland te studeren en voor internationale studenten om in Nederland te studeren
  3. Het meepraten over Europese harmonisatiewetgeving op het gebied van onderwijs, bijvoorbeeld over de universele implementatie van de bachelor-masterstructuur en het erkennen van elkaars diploma’s
 
Het ISO ziet erg veel kansen in internationalisering, maar is ook kritisch over de motieven, de snelheid, de kwaliteit en de uiteindelijke mate ervan. Om internationalisering op een verantwoorde manier te laten verlopen moeten er concrete keuzes gemaakt worden. Een kernpunt van internationalisering blijft dat het de onderwijskwaliteit ten goede moet komen. Het internationaliseren van opleidingen in Nederland is meer dan simpelweg het veranderen van de taal; internationalisering gaat over het aanbrengen van een internationale dimensie aan het opleidingsprogramma. Hierbij is het voor het ISO essentieel dat een hoger onderwijsinstelling de opleidingscommissie actief betrekt bij besluitvorming over internationalisering van een opleiding.
 
Daarnaast vindt het ISO het belangrijk dat instellingen de randvoorwaarden op orde hebben vóórdat zij internationale studenten gaan werven. Hierbij gaat het niet alleen om het aanbieden van een kwalitatieve opleiding, maar bijvoorbeeld ook om huisvesting of de kans om actief deel te nemen aan het Nederlandse studentenleven. 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier