Standpunten:

Kwaliteitsafspraken

Algemeen

In 2015 is de basisbeurs afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd met de voorwaarde dat het vrijgekomen geld de kwaliteit van het onderwijs ten goede zou komen. Dit proces is in 2018 landelijk vastgelegd in het plan kwaliteitsafspraken. Elke instelling stelt een plan op voor de besteding van het geld op basis van 6 afgesproken thema’s in samenwerking met de medezeggenschap. Het ISO ziet toe op de realisatie van een meetbare en zichtbare kwaliteitsverbetering en de betrokkenheid van medezeggenschap in het proces van de kwaliteitsafspraken nu de plannen per instelling de komende jaren worden uitgevoerd. Het ISO is onderdeel van het Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken, een loket wat in leven is geroepen om de medezeggenschap te ondersteunen. Zie voor verdere informatie over de kwaliteitsafspraken de website van het loket.  

Actualiteit

In de komende fase zullen hoger onderwijsinstellingen hun opgestelde plannen proberen te realiseren. De medezeggenschap vervult een belangrijke rol in het monitoren van de voortgang. Het uitgangspunt is dat er zichtbare verbetering wordt gerealiseerd in de onderwijskwaliteit. Daarnaast worden de hoger onderwijsinstellingen op diverse momenten nog getoetst op de kwaliteitsafspraken. Aangezien deze toetsing invloed kan hebben op de financiering voor de kwaliteitsafspraken, is het van belang dat dit zorgvuldig wordt voorbereid met de medezeggenschap. 

De toegevoegde waarde van de kwaliteitsafspraken staan momenteel onder druk. De kwaliteitsafspraken dreigen een lapmiddel te worden in plaats van een zichtbare verbetering door de beperkte krappe begroting van onderwijsinstellingen. Het is van belang dat de kwaliteitsafspraken echt voor een extra boost in de onderwijskwaliteit zorgt en niet de tekorten bij instellingen opvult. 

Visie van het ISO

Het ISO ziet een toegevoegde waarde in de extra investeringen in het hoger onderwijs, waar de medezeggenschap actief invloed op uit kan oefenen. Het is van belang dat alle studenten een kwaliteitsverbetering van het onderwijs ervaren. Wel ziet het ISO dat de temporele factor mogelijk beperkend kan zijn voor de impact van de investeringen. De kwaliteitsafspraken zijn afgesproken tot en met 2024 en het is nog onzeker of deze middelen daarna nog beschikbaar zijn. Het ISO zet zich daarom actief in voor investeringen die een langdurige impact hebben op de onderwijskwaliteit. Daarnaast zet het ISO zich actief in voor een structurele verhoging van onderwijsbudget. Tot slot vindt het ISO het van groot belang om de medezeggenschap te faciliteren in hun taken voor de kwaliteitsafspraken. Het ISO beoogt, in samenwerking met het Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken, daarom nauw contact te onderhouden met de medezeggenschap om (1) behoeften te toetsen en (2) kennis en vaardigheden te ontwikkelen.