Standpunten:

Kwaliteitsafspraken

Toen in 2015 de basisbeurs werd afgeschaft en het leenstelsel werd ingevoerd, kwam er geld vrij voor de kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs (studievoorschotmiddelen). Het proces rondom deze investering in het onderwijs is in 2018 landelijk vastgelegd in het plan Kwaliteitsafspraken. Hierna heeft elke instelling, volgens de vastgelegde afspraken, in samenwerking met de medezeggenschap een plan opgesteld om dit geld te besteden. Het geld moest besteed worden aan de hand van 6 afgesproken thema’s, die allen als overkoepelend doel hadden de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Welke thema’s een instelling koos en hoe dit werd vormgegeven was aan de instelling zelf om samen met de medezeggenschap te bepalen. 

Het ISO ziet erop toe dat onderwijsinstellingen deze gelden daadwerkelijk nuttig besteden. Daarnaast helpen we de medezeggenschap in de uitvoering van hun monitorende taak hierin door middel van het Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken. Dit loket zal komend jaar fuseren met het Loket Medezeggenschap, wat nu wordt opgezet ten behoeve van de medezeggenschap.  

Hoewel in 2024 de huidige kwaliteitsafspraken aflopen heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2022 besloten om deze investering door te zetten en structureel toe te kennen aan instellingen via de standaardbekostiging (ook wel lumpsum).  Het ISO is blij met dit besluit. Via de hoofdlijnen van de jaarbegroting zal de medezeggenschap instemmingsrecht behouden op de nieuwe plannen voor de studievoorschotmiddelen. Het ISO pleit voor het behoud van een hoge mate van betrokkenheid van de medezeggenschap voorafgaand aan het instemmingsrecht, om de stem van de student te waarborgen. Ook tijdens het opstellen van de nieuwe plannen zou het College van Bestuur de medezeggenschap actief moeten betrekken. Op deze wijze moet voorkomen worden dat de medezeggenschap dit krachtige middel uit het oog verliest. 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier