Standpunten:

Stages & arbeidsmarkt

Na het afronden van een studie is het belangrijk dat studenten een baan kunnen vinden in een sector die aansluit op de studie. Het ISO vindt daarom dat opleidingen en instellingen moeten zorgen voor een goede aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt, maatschappij of wetenschap. Hierbij is het belangrijk dat studenten zowel voor als tijdens hun studie veel voorlichting krijgen over toekomstperspectieven.
 
Tijdens de studie zelf maken studenten ook vaak al kennis met de arbeidsmarkt door een stage te doen. In 2022 heeft ResearchNed in opdracht van het ISO onderzoek gedaan naar de stand van zaken van stages in het hoger onderwijs. Dit rapport maakte duidelijk dat er nog veel verbetering mogelijk is bij stages; zo krijgt een groot deel van de studenten geen stagevergoeding, is de begeleiding van stagiairs vaak onvoldoende en heeft een kwart van de studenten het gevoel ingezet te worden als goedkope arbeidskracht. Het ISO is van mening dat er een minimale stagevergoeding moet komen om stagelopen voor iedereen toegankelijk te maken. Daarnaast pleiten we voor een aanpak van stagemisbruik waarbij studenten laagdrempelig problemen kunnen bespreking met hun instelling. Hierbij is het ook belangrijk dat er meer toezicht is op stageproblematiek en studenten beter op de hoogte worden gesteld van hun rechten en plichten als stagiair. Als deze rechten en plichten duidelijk zijn, kunnen problemen immers ook sneller worden aangekaart. 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier