Standpunten:

Toelating

Selectie numerus fixus 

Iedere student zou moeten kunnen studeren wat die wil. Selectie moet alleen met een goed onderbouwde reden ingevoerd worden, zoals een terugtrekkende arbeidsmarkt of een capaciteitsbeperking om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te garanderen. Van belang bij selecteren is dat de juiste student op de juiste plek terecht komt. Een zorgvuldig matchingstraject met eerlijke selectiemethoden past volgens het ISO het best bij dit uitgangspunt. Echter, selectie is niet een lange termijn oplossing en opleidingen die selecteren dienen vooral in te zetten op het opschalen van hun opleiding, waarbij de kwaliteit gewaarborgd wordt.  

Onderzoek laat zien dat bijna alle selectiemethoden ‘biases’ met zich meebrengen. Bij veel van deze selectiemethoden worden eerste generatie (aspirant)studenten, (aspirant)studenten met een migratieachtergrond en (aspirant)studenten uit een lager sociaaleconomisch milieu vaak benadeeld. Het ISO constateert dat er een landelijke visie of richtlijn op selectie ontbreekt. Het ISO pleit voor landelijke kaders voor het selecteren van kandidaten voor de opleiding. In deze landelijke kaders moet er aandacht zijn voor kansengelijkheid en toegankelijkheid.  

Evalueren selectie 

Op dit moment zijn onderwijsinstellingen niet verplicht hun selectiemethoden extern te evalueren of te verantwoorden, Per onderwijsinstelling is de uitvoering van de selectie dan ook verschillend ingericht. Het ISO ziet de grote verantwoordelijkheid die op de schouders van de selectiecommissies rusten: zij bepalen namelijk wie er bij de opleiding binnen komt en wie het beste bij de opleiding past. Daarom pleit het ISO ervoor dat selectiemethoden die door de selectiecommissies gekozen worden niet alleen wetenschappelijk onderbouwd moeten worden, maar ook intern en extern verantwoord moeten worden aan de hand van landelijke richtlijnen, hierbij wordt aandacht besteed aan kansengelijkheid en toegankelijkheid. Het ISO onderstreept tevens het belang van het gebruiken van verschillende selectiecriteria om zo de kans op biases te verkleinen 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier