Standpunten:

Doorstroom

Het ISO pleit al jaar en dag voor toegankelijk onderwijs waarin iedereen gelijke kansen heeft. Het uitgangspunt is hierbij: gelijke kansen door het verschil te maken. Toegankelijke doorstroommogelijkheden spelen hierin een cruciale rol.

Niet iedere student komt direct op de juiste plek en op het juiste opleidingsniveau terecht. Dit is natuurlijk volkomen logisch; niet iedereen ontwikkelt zich even snel en het is bovendien ontzettend lastig om op jonge leeftijd al in te kunnen schatten wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Gelukkig biedt ons onderwijssysteem de mogelijkheid om te schakelen en door te stromen. Helaas wordt dit studenten de afgelopen jaren steeds moeilijker gemaakt. Enerzijds door financiële druk, anderzijds door toegenomen aanvullende toelatingseisen en het vereiste karakter van schakelprogramma’s. Uiteraard is het belangrijk dat studenten voldoende uitgerust en met voldoende kennis aan een opleiding beginnen, maar het onderwijs moet ook de ruimte bieden om zonder al te veel vertraging of oplopende schulden een ander pad te kiezen. Het ISO vindt het bieden van goede doorstroommogelijkheden daarom erg belangrijk. 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier