Wil jij meer dan 800.000 studenten vertegenwoordigen?

Het Interstedelijk Studenten Overleg is op zoek naar een nieuw bestuur voor het jaar 2023-2024

Wil jij je een jaar lang fulltime inzetten voor de belangen van 800.000 studenten in het hoger onderwijs?

Dan is het ISO op zoek naar jou! Voor het studiejaar 2023-2024 zoeken wij vijf studenten of net afgestudeerden die zich een jaar lang actief willen inzetten voor de belangen van studerend Nederland en de verantwoordelijkheid willen nemen voor het runnen van het ISO.

Wie zijn wij?

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de belangen van meer dan 800.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Dit doet het ISO via de 41 lidorganisaties en 12 convenantpartners die bij het ISO aangesloten zijn. De lidorganisaties zijn medezeggenschapsraden, fracties van universiteiten en hogescholen als ook twee vakbonden. De convenantpartners zijn studentenorganisaties die zich bezighouden met specifieke studentenbelangen, zoals studentensport of studentenverenigingen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.  

De uitvoerende organisatie van het ISO bestaat uit een bestuur en veertien medewerkers. Het bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden, wisselt jaarlijks aan het begin van de zomer. Medewerkers zijn doorgaans twee tot drie jaar actief. Zowel medewerkers als bestuursleden hebben diverse portefeuilles.

Wat houdt het in?

De activiteiten van het ISO zijn erg verschillend. Als bestuurslid weet je soms niet hoe je dag begint of eindigt. Dat maakt het dynamisch en interessant, maar vergt ook een flexibele houding. Niet alleen qua tijd, maar ook qua houding ten opzichte van verschillende partners. Van politici tot journalisten en studenten, je spreekt ze allemaal op dagelijkse basis.  

Je overlegt met het ministerie over hoe nieuwe maatregelen het beste vormgegeven kunnen worden vanuit studentperspectief. Je stemt een gezamenlijke boodschap af om die vervolgens helder over te brengen naar de minister. De pers belt je regelmatig om de mening van het ISO over actuele beleidsvraagstukken toe te lichten: hier moet je in staat zijn om meteen een gedegen antwoord te geven.  

Ieder persoon heeft andere wensen en behoeften en kan een andere belangrijke rol spelen binnen het bestuur van het ISO. Het is een intensief jaar waarin je veel leert: je kunt het beschouwen als je eerste echte baan. Je bent extern gericht en weet de ISO-visie goed uit te dragen. Je bent iemand die snel kan reageren en die ziet wat er in de toekomst kan gaan spelen. Een proactieve en constructieve instelling van medewerkers én bestuursleden maakt het ISO een prettige partner met een duidelijke visie op de toekomst van het hoger onderwijs. Je werkt in een team van medebestuursleden en medewerkers, die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen. Omgaan met medewerkers, collega’s en kritische studenten van lidorganisaties en samenwerkingspartners vergen goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

Buiten het harde werken, is het vieren van de successen binnen het ISO een belangrijk motief. Van het verbeteren van faciliteiten voor studenten met psychische problemen, het ontwikkelen van een vast format voor de juiste voorlichting van instellingen, tot het creëren van een informatieportal voor studenten: het zijn overwinningen voor het hele team en die vier je dan ook samen.  

Hoe ziet een dag van een bestuurslid eruit?

Welke functies zijn er?

De voorzitter is het gezicht naar buiten, die de standpunten van het ISO verkondigt. Tevens is de voorzitter verantwoordelijk voor het pers- en mediabeleid. 
De secretaris is verantwoordelijk voor het organisatie- en personeelsbeleid en heeft een leidende rol in draaiende houden van de organisatie.

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht naar buiten, die de standpunten van het ISO verkondigt. Tevens is de voorzitter verantwoordelijk voor het pers- en mediabeleid. 

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het organisatie- en personeelsbeleid en heeft een leidende rol in draaiende houden van de organisatie.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van het ISO en het opstellen van financiële documenten zoals de subsidieaanvraag, begroting, jaarrekening en het jaarrapport.

Lobbyist

De lobbyist is verantwoordelijk voor het uitdragen van het studentenbelang bij de nationale politiek, en heeft hierdoor veel direct contact met Tweede Kamerleden en hun beleidsmedewerkers.

Algemeen bestuurslid

Het algemeen bestuurslid neemt een aantal grote inhoudelijke portefeuilles op zich. Deze portefeuilles worden aan het begin van de inwerkperiode verdeeld, waardoor het algemeen bestuurslid elk jaar weer andere dingen doet.

Vraag en antwoord

Een andere vraag? Neem contact met ons op.

Tijdens een bestuursjaar draag je samen met je vier bestuursgenoten de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het ISO, zowel in- als extern. Dit houdt in dat je enerzijds beleid ontwikkelt op verschillende onderwerpen die het hoger onderwijs aangaan en dit beleid actief uitdraagt bij andere onderwijsinstanties. Anderzijds draag je een jaar lang de verantwoordelijkheid voor het runnen van een organisatie, wat een grote taak is voor een ISO-bestuurder.Je hebt dus een divers takenpakket. Het ISO-bestuur combineren met studie of werk word je daarom sterk ontraden. 

Verschillende competenties zijn belangrijk voor een bestuurslid van het ISO. Zo is het belangrijk om goed te kunnen samenwerken met overige bestuursleden, medewerkers en externe partners. Daarnaast is zelfstandig proactief beleid uit kunnen dragen bij externe partijen van belang. Een kritische, doch constructieve houding is een vereiste voor een bestuurslid van het ISO, als ook het open staan voor diezelfde houding van collega’s.  

Tevens is het van belang om, via netwerken, informatie in te winnen en op waarde te schatten. Een divers samengesteld bestuur is daarin een pré: het zorgt voor toegang tot, en meer informatie uit, meer verschillende netwerken. In een korte periode dient een bestuurslid zich eigen te maken in diverse onderwerpen die binnen het hoger onderwijs spelen.  

Als ISO-bestuurder sta je niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling, je hebt daarom ook geen recht op studiefinanciering.Omdat je geen recht hebt op studiefinanciering, krijg je een compenserende beurs (115% van het bruto minimum loon) vanuit het ministerie van OCW die ruimschoots voorziet in je maandelijkse kosten. De helft van de beurs wordt belast. Wel dien je er rekening mee te houden dat je deze beurs ontvangt tussen 1 september en 31 augustus. De eerste twee maanden van je bestuursjaar dien je uit eigen middelen te overbruggen. Daar staat tegenover dat je na je bestuursjaar nog twee maanden aan beurs ontvangt. 

Het ISO bestaat uit verschillende organen. De Algemene Vergadering (AV), bestaande uit de lidorganisaties van het ISO, is het hoogste orgaan van het ISO. In vergaderingen met de AV legt het bestuur haar beleid voor en vraagt daar de lidorganisaties om instemming met het gekozen pad.  

Daarnaast kent het ISO ook een Raad van Toezicht, die houdt toezicht op de continuïteit van de organisatie. Op het pand aan de Bemuurde Weerd werkt het bestuur nauw samen met veertien (beleids)medewerkers. Ook het Landelijk Studenten Rechtsbureau, dat studenten voorziet van (gratis) juridisch advies, houdt kantoor in het pand van het ISO.  

De inwerkperiode begint nadat je bent ingestemd als voorgedragen bestuur en duurt tot en met de bestuurswissel. Dit betekent dat je in mei en juni (intensief) zult worden ingewerkt in je functie en portefeuilles.  

Concreet moet je rekening houden met een paar uurtjes inwerken in april, 12 á 20 uur in mei en zo goed als full time in juni. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met jouw rooster en/of andere verplichtingen. Twijfel je of jouw agenda te combineren is met de inwerkperiode van het ISO? Neem dan contact met ons op! 

De inwerkperiode wordt, nadat je bent ingestemd, gestart met een kick-off week. Deze vindt waarschijnlijk plaats in mei. Samen met je nieuwe bestuursgenoten krijg je een week lang inwerksessies. Aan het einde van de kick-off week verdeel je samen met je bestuur de portefeuilles. De weken daarna vinden er vooraf een-op-een inwerksessies plaats over je nieuwe functie en je portefeuilles. Eind mei/begin juni gaat jouw bestuur samen met het huidige bestuur op overdrachtsweekend. Na dit weekend zal jij samen met je bestuur steeds meer taken overnemen van het huidige bestuur. De inwerkperiode eindigt zodra jullie zijn ingestemd, het is vanaf dan echt aan jullie! 

Solliciteer nu voor het bestuur van 2023-2024!

Enthousiast geworden, of heb je nog vragen? Neem vooral contact op met vandervelden@iso.nl óf stuur een appje naar 06-81 59 43 57 . De informatieavonden zijn geweest maar geven je graag nog meer informatie! 

Tot en met 23:59 op 7 feb kun je solliciteren voor een bestuursjaar bij het ISO. Dit doe je door je cv en motivatiebrief te sturen naar sollicitatiecommissie@iso.nl. Door dit te doen neem je deel aan het sollicitatieproces.

De conceptdata van de sollicitatieprocedure zijn als volgt:
• 1e gespreksronde: 13, 15, 16, 23 en 24 februari in de avond
• 2e gespreksronde: 15, 16, 17 en 20 maart in de avond
• Case dag: 25 maart de gehele dag

Let op; fysieke aanwezigheid op de case dag is vereist. Hou 25 maart dus alvast vrij!