Standpunten:

Studentenwelzijn

De druk op studenten ligt ontzettend hoog. Het ISO signaleert dat deze druk op studenten vanuit meerdere kanten wordt opgevoerd: studenten moeten sneller studeren, studeren wordt duurder en studenten worden aangespoord om tijdens de studie al veel werk te doen om een goed CV op te bouwen. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt door beleidsmaatregelen vanuit de overheid, zoals een hoog Bindend Studie Advies (BSA) en het leenstelsel, en aan de andere kant door hoge sociale maatstaven waarbij studenten zich moeten onderscheiden om een goede baan of stageplek te vinden. Deze druk leidt tot kritische cijfers, zoals het gegeven dat 26% van de studenten in het Hoger Onderwijs ten minste af en toe of vaker de wens heeft (gehad) liever dood te zijn of niet meer wakker te worden. 

Daarnaast signaleert het ISO een gebrek aan goede, regelmatige en passende begeleiding en hulp voor studenten. Wachttijden voor studentpsychologen zijn lang en veel studenten zien hun tutor, mentor of studieloopbaanbegeleider maar enkele keren per jaar. 

Het ISO pleit daarom voor: 

  • Een cultuurverandering waarin de focus verschuift van studiesucces naar studentsucces
  • Het normaliseren van langer studeren dan de nominale studieduur, vanwege redenen als medezeggenschapstaken, een bestuursjaar, het nemen van een tussenjaar of andere redenen die ten dienste staan van het behalen van studentsucces
  • Het afschaffen van het predicaat cum laude door alle instellingen
  • Een realistische voorlichting over de inhoud van de studie en de (toekomstige) arbeidsmarkt

Het ISO weet dat een lichte mate van druk onoverkomelijk is binnen het hoger onderwijs. Daarom is het belangrijk dat studenten goede, vindbare en passende ondersteuning, begeleiding en hulp kunnen ontvangen. Het ISO pleit daarom voor: 

  • Proactieve informatievoorziening over (financiële) voorzieningen op zowel instellings-, faculteits- als opleidingsniveau
  • Aandacht voor individuele behoeften binnen informatievoorziening, informatievoorziening wordt ingestoken vanuit de behoeften van de student
  • Brede voorlichting over en aandacht voor studentenwelzijn en gerelateerde zaken zoals prestatiedruk, alcohol en drugs en mentale problematiek
  • Breed beschikbare en vindbare zorg binnen de instellingen en goede connecties met externe zorg voor een sterk en snel web van doorverwijzing wanneer binnen de instelling geen hulp geboden kan worden

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier