Publicatie

Studiekeuze

UTRECHT,
01 januari 2007

Studenten moeten doordrongen worden van het belang van kwaliteit van de opleiding en vooral daarop hun studiekeuze baseren. Helaas gebeurt het in de praktijk toch nog vaak anders. Het maken van een studiekeuze blijft namelijk toch lastig en keuzes worden nog steeds vaak gebaseerd op andere aspecten dan de onderwijskwaliteit. Al geruime tijd wordt er in het hoger onderwijs, zowel nationaal als internationaal, gewerkt aan een systeem om studenten volledige en gedegen informatie te verstrekken. Systemen zoals Studiekeuze123 en het Duitse CHE zijn dan ook niet onbekend. Daarnaast worden er elk jaar nieuwe initiatieven geopperd om de studiekeuze voor studenten te vergemakkelijken. Echter veel van deze instrumenten geven (nog) geen inzicht in de kwaliteit van de opleiding dan wel instelling zoals is aangetoond in de accreditatierapporten.

Een systeem dat wel inzicht geeft op de accreditatieoordelen en de kwaliteit van opleidingen en instellingen is Qrossroads. Qrossroads werd onlangs door de ECA (European Consortium for Accreditation) gepresenteerd op een conferentie in Barcelona. Met Qrossroads heeft de ECA een webtool ontwikkeld die de resultaten van de accreditatierapporten weergeeft. Via deze webtool zullen de Europese accreditatieorganisaties die deel uitmaken van de ECA informatie bekendmaken over de door hen geaccrediteerde opleidingen en/of instellingen. Van de opgenomen opleidingen wordt er informatie weergeven met betrekking tot de graad, de studiepunten, de onderwijslocatie, het desbetreffende accreditatiestelsel en de accreditatietermijn. Alle opgenomen informatie wordt belicht in het perspectief van nationale hoger onderwijssystemen, de bevoegde accreditatieorganisaties en het Europese kwalificatieraamwerk. Een speels element in de zoekfuncties van Qrossroads is een interactieve kaart waarop alle instellingen over de participerende landen worden getoond. Op deze kaart kan worden ingezoomd en via tekstballonnen kan informatie worden opgevraagd over de betrokken instelling en de geboden opleidingen.

Transparantie kwaliteit instellingen

Met Qrossroads ondervangt de ECA het probleem dat zich voordoet wanneer belanghebbenden op zoek gaan naar accreditatieoordelen van buitenlandse opleidingen en/of instellingen. Nu is het vaak niet duidelijk in welk perspectief de oordelen geplaatst kunnen worden, hoe het accreditatieoordeel tot stand gekomen is en hoelang het duurt voordat de accreditatietermijn verstrijkt. Het is een mogelijkheid om transparantie te bieden over de verschillende onderwijssystemen van de ECA-landen en het brengt de kwaliteit van het onderwijs in kaart.

Qrossroads biedt daarmee inzichtelijke informatie voor zowel de instellingen, de arbeidsmarkt als de studenten en de docenten. Instellingen krijgen gemakkelijk toegang tot kwaliteitszorgstelsels op andere instellingen en daarmee een kwaliteitsnetwerk op te bouwen. Voor de arbeidsmarkt is het mogelijk om de geaccrediteerde opleidingen te vergelijken en eventueel studenten die bepaalde opleidingen hebben afgerond te rekruteren. Bovendien kunnen studenten de kwaliteit checken van opleidingen aan andere (buitenlandse) instellingen. Deze webtool is daarom door de internationale context niet alleen handig voor Nederlandse studenten maar ook voor buitenlandse studenten. Op deze manier speelt de ECA handig in op de groeiende mobiliteit onder studenten. Ook zou Qrossroads docenten die aspiraties hebben om aan een buitenlandse instelling les te geven kunnen helpen bij het maken van een keuze.

Belang kwaliteit van onderwijs

Qrossroads zou een steuntje in de rug kunnen bieden om studenten te doordringen van het belang van accreditatie en onderwijskwaliteit bij het maken van een studiekeuze. Er kan alleen een kanttekening gemaakt worden bij de onderdelen van Qrossroads met betrekking tot accreditatie in relatie met studenten. De NVAO presenteert momenteel ook al alle accreditatierapporten op hun website, maar een student weet de weg naar deze accreditatierapporten vaak niet te vinden. Maar dan moet erbij gezegd worden dat we er dan al vanuit gaan dat een student op zoek gaat naar deze wel zeer waardevolle informatie met betrekking tot de onderwijskwaliteit. Het is alleen nog maar sterk de vraag of een student al van plan is om deze oordelen te gaan zoeken. Reden voor deze stellingname is dat studenten vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat accreditatie verwijst naar het verlenen van een kwaliteitskeurmerk in het hoger onderwijs en daarom ook weinig belang toekent aan het begrip accreditatie. Met dat in het achterhoofd zou het ISO graag samen met de NVAO op zoek gaan naar methoden om het belang van accreditatie uit te leggen en te promoten onder
studenten. Op deze manier kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat Qrossroads niet alleen een handig instrument wordt voor de instellingen en de arbeidsmarkt, maar ook voor studenten.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier