Publicatie

Hart voor medezeggenschap

UTRECHT,
01 maart 2008

Gezien de politieke actualiteit vindt het ISO het de hoogste tijd voor een grondige evaluatie van de kwaliteit van en betrokkenheid bij medezeggenschap op hogescholen en universiteiten. Deze notitie geeft alle relevante informatie over de huidige stand van zaken.


[raw][cudazi_tab_group][cudazi_tab title=’Samenvatting’]

In dit onderzoek heeft het ISO geïnventariseerd wat de studentleden van medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs vinden van hun relatie met het CvB en deelraden, hoe hun bevoegdheden en vergoedingen geregeld zijn, en hoe goed studenten betrokken zijn bij de medezeggenschap. Hieruit komt naar voren dat er grote verschillen bestaan tussen instellingen.

[/cudazi_tab]

[cudazi_tab title=’Conclusie’]

Het onderzoek toont aan dat er grote verschillen bestaan in de vormgeving en het functioneren van medezeggenschapsraden tussen instellingen en tussen hogescholen en universiteiten. Dit maakt het doen van concrete aanbevelingen lastig.

[/cudazi_tab]

[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

Hogescholen moeten hun studenten meer ruimte geven om medezeggenschapsactiviteiten uit te breiden. Hierin moet de hoogte van de vergoedingen ook worden meegenomen. Het is hiernaast van groot belang dat alle medezeggenschapsstudenten een fysieke ruimte toegekend krijgen, die groot genoeg is en over voldoende computer- en printfaciliteiten beschikt. Met betrekking tot OC’s zouden instellingen zouden de OC’s beter moeten promoten of positioneren. Tot slot is het van groot belang reglementen beter na te leven en een juiste invulling te geven aan de rechten zoals ze geformuleerd worden in de WHW.

[/cudazi_tab]

[/cudazi_tab_group]

[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier