Publicatie

Een visie op aansluiting en doorstroom

UTRECHT,
01 mei 2008

Aangezien de manier waarop curricula en begeleiding in het mbo en het vo worden ingevuld onlosmakelijk verbonden is met de instroom in het hoger onderwijs, vindt het ISO het belangrijk om een visie op deze thematiek te ontwikkelen.


[raw][cudazi_tab_group][cudazi_tab title=’Samenvatting’]

In dit visiedocument is gekeken naar de verschillende overstapmomenten die een persoon kan doorlopen en de problemen hij daarin tegenkomt. Op basis van deze analyses heeft het ISO aanbevelingen gedaan voor verbetering van de overgangen op praktisch en inhoudelijk gebied.

[/cudazi_tab]

[cudazi_tab title=’Conclusie’]

Zowel in de overgang van het vo naar het hbo, van het mbo naar het hbo en van het hbo naar het wo kan de voorlichting en doorstroom verbeterd worden. Deze notitie heeft willen aantonen dat de redenen van vertraging en uitval van studenten zeer divers en complex zijn. Voor het verminderen hiervan zijn daarom verbeteringen nodig op alle niveaus van het onderwijs.

[/cudazi_tab]

[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

Het ISO vindt dat er moet meer onderzoek gedaan worden naar de succesfactoren waardoor een student slaagt in het  hoger onderwijs. Daarnaast is het van belang dat de eindtermen van het vo goed worden afgestemd op de ingangseisen van het vervolgonderwijs. Ook constateert het ISO dat de studieloopbaanbegeleiding en studie-oriëntatie een prominentere positie zou moeten krijgen in het vo en dat de ho instellingen meer aandacht moeten besteden aan het volgen van de studenten. Tot slot pleit het ISO voor het inbedden van schakelprogramma’s in de vooropleidingen.

[/cudazi_tab]

[/cudazi_tab_group]
[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier