Publicatie

Internationale stages in het hbo

UTRECHT,
01 mei 2008

Omdat het ISO regelmatig klachten ontvangt van hbo-studenten over internationale stages en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft laten weten belang aan internationale stages toe te kennen, heeft het ISO deze problemen in dit onderzoek geanalyseerd.


[raw][cudazi_tab_group][cudazi_tab title=’Samenvatting’]

In dit onderzoek heeft het ISO gekeken naar de problemen waar studenten, instellingen en stagebemiddelingsbureaus tegenaanlopen bij een internationale stage. Het ISO ziet met name potentie in de rol van stagebemiddelingsbureaus om de problematiek te verminderen. [/cudazi_tab]

[cudazi_tab title=’Conclusie’]

De samenwerking tussen instelling, student en bedrijf bij een stage in het buitenland laat in veel gevallen te wensen over en hierdoor ontstaan er problemen voor het bedrijf of de student. Vanuit studenten komen er enthousiaste geluiden over de dienstverlening vanuit stagebemiddelingsbureaus om deze problemen te verminderen. Daarom wil het ISO pleiten voor meer samenwerking tussen instelling, student, stageverlenend bedrijf én stagebemiddelingsbureaus.[/cudazi_tab]

[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

Onderwijsinstellingen en stagebemiddelingsbureaus moeten beter gaan samenwerken om het proces van een internationale stage goed te laten verlopen. Daarnaast  is het van groot belang dat alle actoren hun verantwoordelijkheden kennen en nemen in de voorbereiding van de stage. Ten aanzien van stagebemiddelingsbureaus is het ISO voorstander van het ontwikkelen van een keurmerk en een branchevereniging. [/cudazi_tab]

[/cudazi_tab_group]
[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier