Publicatie

Toetsing; een vak apart

UTRECHT,
01 juni 2009

De afgelopen jaren gaat er steeds meer aandacht uit naar kwaliteit van toetsing bij de accreditatie van opleidingen en door de onderwijsinspectie. Toch krijgt het ISO nog te vaak klachten over slechte toetsing, vandaar deze notitie met aanbevelingen wat betreft toetsbeleid en de kwaliteit van toetsen.


[raw][cudazi_tab_group][cudazi_tab title=’Samenvatting’]

Goede toetsing is een belangrijk onderdeel van goed onderwijs. Helaas hebben veel docenten nog onvoldoende kennis van de basisprincipes van toetsen. In deze notitie zijn de voorwaarden voor toetsbeleid uiteengezet op het niveau van de instelling, de faculteit en de opleiding. Daarnaast is er gekeken naar de elementen waaruit de ideale toets bestaat.

[/cudazi_tab]
[cudazi_tab title=’Conclusie’]

Aangaande  toetsbeleid moet op instellings-, facultair en opleidingsniveau duidelijk zijn wat de uitgangspunten zijn voor toetsing en examinering en op welke manier deze uiteindelijk vormgegeven worden in de toetsen. Aan de bloktoetsen die momenteel het meest gebruikt worden in het hoger onderwijs, kleven nadelen. Voortgangstoetsing is een veelbelovend alternatief . Er zitten wel nog allerlei haken en ogen aan de invoering ervan. In de aankomende jaren zou er daarom meer geëxperimenteerd moeten worden met het in- en uitvoeren van voortgangstoetsing.Volgens het ISO wijst het kabinet te gemakkelijk naar de student en de mogelijkheid tot lenen gewezen. Het ISO ziet het ISO een risico als het gaat om de toegankelijkheid van het onderwijs.

[/cudazi_tab]
[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

Het ISO pleit voor goede afstemming van toetsbeleid op het niveau van de instelling, de faculteit en de opleiding. Daarnaast ziet het ISO graag dat facultaire toetscommissies of vakgroep besprekingen gangbaarder worden en dat elke docent een BKO haalt. In de aankomende jaren zou meer geëxperimenteerd moeten worden met het in- en uitvoeren van voortgangstoetsing.

[/cudazi_tab]

[/cudazi_tab_group]
[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier