Persbericht

Gezamenlijk herstel traject Inholland

UTRECHT,
25 mei 2011

Studentenorganisaties ISO, LSVb en LSR roepen in overleg met Hogeschool Inholland een studiehersteltraject en een “Commissie Maatwerk” in het leven. De commissie heeft als primaire taak om erop toe te zien dat de onterecht verstrekte diploma’s weer hbo-waardig worden. “Doordat in de commissie zowel de studentenorganisaties als Inholland vertegenwoordigd zijn, kan de commissie een gedegen advies geven over het hersteltraject voor de belangrijkste groepen getroffen studenten én het benodigde maatwerk voor individuele gevallen” zegt Guy Hendricks van het ISO.

Studiehersteltraject
“Inholland biedt de eerste groep van 86 een door Inholland te ontwikkelen studiehersteltraject aan,” zegt Hendricks, “Alle kosten van dit hersteltraject zijn voor Inholland. Het traject wordt geborgd en aan het einde hiervan wordt er een nieuw getuigschrift afgegeven. Daarnaast stelt Inholland een Commissie Maatwerk in die als adviescommissie belast wordt met de ondersteuning en advisering omtrent verzoeken van andere afgestudeerden.”

Gezamenlijk traject
“We zijn tot de conclusie gekomen,” gaat Hendricks verder, “dat er een gezamenlijke en laagdrempelige voorziening in het leven geroepen moet worden. We onderscheiden twee groepen studenten voor wie deze regeling van belang is. Ten eerste de groep van 86 afgestudeerden waarvan de NVAO op basis van de afstudeerwerkstukken heeft geoordeeld dat het niveau als onvoldoende is beoordeeld. Ten tweede de groep afgestudeerden die in de periode 2007-2010 aan de vijf onderzochte opleidingen (Bedrijfseconomie Haarlem; CE Diemen, MEM Haarlem, MEM Rotterdam en Vrijetijdsmanagement Diemen) zijn afgestudeerd. Deze laatste groep krijgt een aanvullende aanbod o.a. bestaande uit masterclasses.”

Maatwerk
Studenten die zich benadeeld voelen door de gerezen twijfel over hun diploma kunnen advies van de nieuw in het leven geroepen commissie inwinnen. Het is vervolgens aan het College van Bestuur dit advies na te leven. Naast een studiehersteltraject voor de 86 studenten van wie het diploma hbo-onwaardig is gebleken en een gezamenlijk traject voor alle studenten van de getroffen opleidingen van Inholland blijft de menselijke maat gewaarborgd. Hendricks: “juist dit maatwerk voor individuele gevallen is voor ons als studentenorganisaties essentieel: alleen zo kan elke student zijn kennis en kunde bijspijkeren en bewijzen.”

Reactie Inholland
“Inholland is blij met deze overeenkomst,” zegt Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter Inholland, “De studentenorganisaties hebben zich hard gemaakt voor de belangen van de studenten. We zijn erg blij met hun inzet. Met deze afspraken kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen, de 86 onvoldoende diploma’s hbo-waardig maken en overige gedupeerden de genoegdoening geven waar ze recht op hebben.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier