Persbericht

Opleiding journalistiek Windesheim onder de maat

UTRECHT,
21 december 2011

De externe kwaliteitscontrole bij de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim leert dat deze niet opnieuw geaccrediteerd zal worden. De kwaliteit is onder de maat. Het gerealiseerde eindniveau van een aantal eerder uitgegeven diploma’s is onvoldoende, zo blijkt uit de beoordeling van externe deskundigen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is na inzage in het beoordelingsrapport geschrokken van de uitkomsten, maar constateert op basis van dit rapport dat er geen aanwijzingen voor fraude zijn.

Windesheim heeft het ISO laten weten een verbetertraject van de opleiding op te zetten en de diploma’s uit de collegejaren 2009-2010 en 2010-2011 kritisch tegen het licht te houden. Dit betreft een aantal van 200 studenten. Het ISO verlangt daarnaast dat de studenten die schade hebben ondervonden bij een onafhankelijke commissie de mogelijkheid krijgen de waarde van hun diploma in ere te herstellen.

“Het kwaliteitsborgingssysteem van de NVAO  heeft zich nu bewezen: door controle zijn de misstanden aan het licht gebracht,” aldus Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het ISO, “dat maakt de problematiek er echter niet minder om. Windesheim heeft steken laten vallen, maar zal nu primair het belang van de student centraal stellen.” Het ISO heeft Windesheim gevraagd op de eerste plaats volledig transparant naar de student te communiceren. Alle feiten moeten op tafel komen. Tegelijkertijd verzoekt het ISO de media, politici en anderen in het belang van de studenten van Windesheim eerst de feiten af te wachten, alvorens over de waarde van het diploma te oordelen.

Diploma’s in ere herstellen
Volgens het ISO is het noodzakelijk om gedupeerde studenten een hersteltraject aan te bieden. Dat kan variëren van een bijscholingstraject tot een masterclass. Dit maatwerk zal in handen van een onafhankelijke commissie moeten komen te liggen. Het ISO biedt aan om mee te denken aan de opzet van de commissie.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier