Persbericht

KIV biedt kansen voor Hoger Onderwijs

UTRECHT,
02 juli 2013

Dinsdagavond is bekend geworden dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet Kwaliteit In Verscheidenheid (KIV). “Wij zijn verheugd dat KIV nu in werking kan treden, de kwaliteit van het Hoger Onderwijs kan door middel van deze wet verbeterd en gewaarborgd worden” zegt Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Het vervroegen van de aanmeldingsdatum naar 1 mei en het verbeteren van de studiekeuzefaciliteiten zorgt voor een betere, weloverwogen studiekeuze. “Matching, het verminderen van uitval en het geven van heldere voorlichting zijn allemaal zeer wenselijk voor aankomend studenten”, aldus Ruud Nauts. Ook het afschaffen van doorstroommasters draagt hier aan bij. Ruud Nauts: “Na het afronden van een bachelor is het goed om zélf na te denken over de master die je wilt volgen, in plaats van mee te gaan in de gebaande paden.

Het ISO is zeer positief over de regelgeving omtrent schakelprogramma’s. Voorheen konden instellingen zelf het instellingscollegegeld vaststellen voor een schakeltraject, waardoor het bedrag per instelling verschilde en bovenal vaak heel hoog was. Het uitgangspunt van ISO is altijd geweest dat als je kunt studeren, je zou moeten kunnen studeren. “De impact van een maximum van anderhalf keer wettelijk collegegeld voor een schakeltraject van 60 studiepunten is naar onze verwachting niet dusdanig groot dat studenten er niet voor kiezen een dergelijk schakeltraject te volgen”, aldus Ruud Nauts. Ook wordt met KIV de titulatuur van bachelor- en masterdiploma’s gelijk getrokken. Dit bevordert de her- en erkenning van diploma’s op de internationale arbeidsmarkt. Toch is het ISO niet onverdeeld gelukkig met KIV. Een kanttekening die geplaatst kan worden is dat in Nederland een bachelor behaald aan de universiteit vaak niet wordt gezien als startkwalificatie op de arbeidsmarkt.

Ook bij de inrichting van het differentiatie-experiment, waarbij het instellingsgeld voor honours tracks maximaal tweemaal het wettelijke collegegeld mag zijn, zet het ISO vraagtekens. “Het is niet wenselijk intelligentie financieel te belasten,” zegt Ruud Nauts “waarbij wij ons sterk afvragen of dit geregeld moet worden via het collegegeld”. De toezegging dat studenten die het financieel niet kunnen bolwerken, aanspraak moeten kunnen maken op het profileringsfonds zorgt voor nog meer druk op het profileringsfonds. Tevens speelt het profileringsfonds op instellingsniveau.  Wanneer er landelijk eisen aan worden gesteld, is het ook noodzakelijk dat er landelijk beleid komt over het profileringsfonds.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier