Nieuws

Waar komt het geld van het NOA vandaan en waar gaat het heen?

UTRECHT,
25 september 2013

De afgelopen week is er veel gezegd over het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). Zo waren er geluiden dat studenten de salarissen van de docenten zouden gaan betalen via de opbrengsten van een leenstelsel. Ook is er gesproken over balletje-balletje met het onderwijs en een sigaar uit eigen doos. Ruud Nauts, voorzitter van het ISO reageerde op het NOA “dat zijn plannen die al eerder werden beloofd”.

Nu het stof is opgetrokken hebben wij in twee tabellen de opbouw van het totale bedrag dat met het NOA is gemoeid uitgeschreven en overzichtelijke gemaakt welk deel van het geld naar het hoger onderwijs gaat.

Waarom een Nationaal Onderwijsakkoord?

In het regeerakkoord ‘Bruggen  Slaan’ heeft het kabinet afgesproken om een akkoord te sluiten met het onderwijsveld: “Met het onderwijsveld willen wij tot afspraken komen over verbetering van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. Over betere begeleiding van startende docenten en bijscholing van bestaande docenten en schoolleiders. Over professionalisering van het personeelsbeleid met behulp van de Onderwijsinspectie. Over terugdringing van het aantal onbevoegde docenten.” Een deel van de in het regeerakkoord aangekondigde bedrag voor onderwijs, € 340 miljoen, zou enkel worden uitgegeven wanneer het onderwijsakkoord werd gesloten.

Waar komt het geld vandaan en welk deel gaat naar het hoger onderwijs?

Een groot deel van het totale bedrag dat het NOA met zich meebrengt was dus al toegezegd in het regeerakkoord, maar met de komst van het NOA is wel duidelijk geworden welk deel hiervan naar het hoger onderwijs gaat. Het ander groot aandeel van het bedrag in het NOA, de uitkering prijsbijstelling van € 204 miljoen per jaar wordt door het ministerie als een investering gepresenteerd. Echter, dit bedrag komt overeen met de ramingsmeevaller die OCW tegelijkertijd moet teruggeven aan het ministerie van Financiën. Tot slot wordt een incidentele investering gepresenteerd van € 184 miljoen in 2014.

De opbouw van het totaal bedrag NOA (in miljoenen):
De opbouw van het totaal bedrag NOA

Welk deel van het NOA naar het hoger onderwijs gaat (in miljoenen):

Welk deel van noa naar hoger onderwijs gaat

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier