Nieuws

Medezeggenschap buitenspel in Amsterdam

UTRECHT,
24 oktober 2013

Gisteren is er een e-mail verstuurd aan alle studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) waarin de benoeming van de nieuwe decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) wordt aangekondigd. De nieuwe decaan van de FNWI is de beoogde decaan van de Amsterdam Faculty of Science (AFS) en “zal vooralsnog ook benoemd worden als decaan van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de decaan van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.”

Door de aanstelling van de nieuwe decaan wordt er vooruit gelopen op de instemming van de medezeggenschap. Het ISO vindt dit een curieus besluit en noemt het eeuwig zonde. Leden van medezeggenschapsraden weten als geen ander wat er speelt in een organisatie. Ze bieden nieuwe inzichten, dragen bij aan goede beslissingen en dienen serieus genomen te worden. Bij dergelijke besluiten staat het buiten kijf dat de medezeggenschap moet worden betrokken.

Zelfs als de fusie niet door gaat, wordt de decaan benoemd bij alle drie de faculteiten. De betrokken medezeggenschapsraden zijn hier absoluut niet over te spreken: “De ASVA Studentenunie en de studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) vinden het onbegrijpelijk dat studenten en medewerkers hun stem wordt ontnomen”, schrijven zij in een persbericht. De Centrale Studenten Raad van de UvA schrijft op hun website: “Wij zijn [..] erg verontwaardigd over deze stap. Het instellen van een personele unie van drie faculteiten is buitengewoon ingrijpend, terwijl de medezeggenschap hier niet bij betrokken is.” 

Bètafaculteit in Amsterdam
Een jaar geleden werd besloten een fusie van de bètafaculteiten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam te onderzoeken. In de prestatieafspraken is de afspraak gemaakt om de bètafaculteiten te laten fuseren. Op 1 juli namen de Colleges van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam het ‘voorgenomen besluit’ om hun bètafaculteiten te integreren.

Na dit voorgenomen besluit begon de procedure van formele medezeggenschap. Hierin zou de instemming van medewerkers en studenten worden gevraagd. Het instemmingsmoment zou oorspronkelijk op 14 oktober zijn. De medezeggenschapsraden vonden echter dat de huidige plannen onvoldoende waren onderbouwd en gemotiveerd. De CvB’s deden het voorstel om het instemmingsmoment uit te stellen tot december, dit voorstel komen ze nu de facto niet na.

Afbeelding: FoliaWeb

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier