Nieuws

Geen toegankelijk hoger onderwijs zonder OV-studentenkaart

UTRECHT,
02 oktober 2013

Vanmorgen berichtte ScienceGuide over een voorstel dat volgens ScienceGuide binnen het CDA rond zou gaan. Een leenstelsel in de masterfase zou voor het CDA mogelijk zijn wanneer de basisbeurs voor de bachelor blijft bestaan, aldus ScienceGuide. Het artikel bericht dat dit bedrag bezuinigd kan worden door het volledig afschaffen van de OV-studentenkaart: er zal dus volgens ScienceGuide geen alternatief vervoersarrangement komen. Het ISO stelt dat deze mogelijke maatregel de toegankelijkheid van het hoger onderwijs sterk zou beperken.

In het artikel wordt wel gesproken over de mogelijkheid tot het beschikbaar stellen van een klein bedrag als impuls aan het veld om zelf een alternatief OV-contract af te sluiten. Het ISO is van mening dat ministerie van OCW zelf de verantwoordelijkheid voor deze kaart moet nemen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te garanderen.

Het ISO stelt dat het verdwijnen van de OV-studentenkaart de toegankelijkheid van het hoger onderwijs sterk beperkt. De laatste jaren is er een duidelijke trend te zien in de profilering van de verschillende instellingen, waardoor studenten meer zullen reizen voor bijvoorbeeld minoren, masters of stages. Het afschaffen van een vervoersarrangement druist in tegen het eigen profileringsbeleid van minister Bussemaker.

Daarnaast zorgt het verdwijnen van een vervoersarrangement voor ongelijkheden tussen de verschillende studenten. De plaats waar je woont zal meer invloed gaan hebben op de studiekeuze: het is goedkoper om van Amersfoort naar Utrecht te reizen dan naar Amsterdam, terwijl de studie van de eigen voorkeur wellicht in Amsterdam ligt. Een kamer in één van beide steden is eveneens lastig te vinden en wordt ook steeds duurder. De studiekeuze mag niet bepaald worden door de plaats waar men woont of een andere financiële prikkel.

Het ISO is niet tevreden met het voorstel dat op ScienceGuide is verschenen. Er wordt gesproken over of een leenstelsel, of een vervoersarrangement, terwijl beide zaken niet los van elkaar gezien kunnen worden aldus het ISO. Wel hoopt het ISO dat de Minister het artikel aangrijpt om de OV-studentenkaart en het leenstelsel in de toekomst samen te behandelen.

Klik hier voor meer informatie rondom het leenstelsel

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier