Publicatie

Prestatieafspraken hoger onderwijs: ISO en LSVb onderzoeken de effecten

UTRECHT,
02 oktober 2013

In het voorjaar van 2012 hebben de verschillende instellingen in het hoger onderwijs zogenaamde prestatieafspraken afgesloten met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze afspraken moeten leiden tot een verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) hebben gekeken wat de stand van zaken is omtrent deze afspraken: wat is ervan te merken op de verschillende instellingen? Dit is gedaan aan de hand van een kwalitatief onderzoek door interviews te houden met de studentgeledingen van de medezeggenschapsraden op achttien hoger onderwijsinstellingen.


[raw]

[cudazi_tab_group]
[cudazi_tab title=’Samenvatting’]

Er is op verschillende punten naar de prestatieafspraken gekeken. Met betrekking tot profilering zijn weinig veranderingen te vinden op de instellingen, aldus de medezeggenschappers waar mee gesproken is. Wel zijn de verschillende curricula aangepast en is er meer aandacht gekomen voor de Centers of Expertise in het hbo.

Tevens is er meer aandacht voor de juiste student op de juiste plek en wordt er veel naar BSA rendementen gekeken. Ten slotte is er ook meer aandacht voor BKO’s en masterdiploma’s bij docenten en wordt het aantal contacturen nauwlettend in het oog gehouden.

Het ISO en de LSVb concluderen dat de prestatieafspraken momenteel als een katalysator werken: plannen die er al enige tijd liggen, worden nu versneld ingevoerd. Daarnaast zetten de studentenorganisaties hun vraagtekens bij het effect van een aantal indicatoren: zijn docenten met een bepaald papiertje ook automatisch betere docenten en hoe worden contacturen daadwerkelijk ingevuld?

[/cudazi_tab]
[cudazi_tab title=’Conclusie’]

Het ISO en de LSVb concluderen dat de prestatieafspraken momenteel als een katalysator werken: plannen die er al enige tijd liggen, worden nu versneld ingevoerd.

Daarnaast zetten de studentenorganisaties hun vraagtekens bij het effect van een aantal indicatoren. Met betrekking tot BKO’s en masterdiploma’s voor docenten vragen ISO en LSVb zich af of dit papiertje daadwerkelijk leidt tot betere docenten. Een papiertje dat eenmalig behaald wordt zegt niet alles over de kwaliteit van een docent voor de klas.

Tevens worden ook de contacturen in de gaten gehouden. Het aantal contacturen mag niet ten kostte gaan van de kwaliteit van de uren. Ook zijn er grote ontwikkelingen gaande omtrent de digitalisering van het hoger onderwijs. Deze ontwikkelingen mogen niet de dupe worden van een contacturennorm.

Kortom:

  • De prestatieafspraken werken als een katalysator;
  • Enkele indicatoren meten eerder een rendement dan de kwaliteit;
  • Er moet nog een cultuuromslag in de denkwijze van de instellingen gemaakt worden, in plaats van de rendementsprikkel die er momenteel heerst.

 

[/cudazi_tab]
[/cudazi_tab_group]
[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier