Nieuws

De wankelende pilaren van het hoger onderwijs

UTRECHT,
17 oktober 2013

De discussie omtrent het afschaffen van de OV-studentenkaart mag niet geïsoleerd worden gezien van de plannen rondom het  leenstelsel. Beide bezuinigingen zullen waarschijnlijk grote invloed uitoefenen op het studiekeuzegedrag van studenten. Zeker als deze bezuinigingen in eenzelfde periode worden doorgevoerd, zal dit onvoorspelbare en zorgwekkende gevolgen kunnen hebben. De pilaren die de toegankelijkheid en keuzevrijheid van studenten in het hoger onderwijs moeten waarborgen, zijn momenteel gevaarlijk aan het wankelen.

De toegankelijkheid en keuzevrijheid binnen het hoger onderwijs bevinden zich in zwaar weer. Of eigenlijk is het meer een situatie van de spreekwoordelijke stilte voor de storm. Ten eerste heerst er een hoop onzekerheid over de invoering van het sociaal leenstelsel en de afschaffing van de OV-studentenkaart . Ten tweede worden deze bezuinigingen onterecht compleet afzonderlijk van elkaar besproken. Het is al moeilijk in te schatten welke gevolgen deze maatregelen zullen hebben op het gedrag van studenten, maar de combinatie van beide roept des te meer vragen op.

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt bedreigd door de afschaffing van de OV-studentenkaart, in combinatie met het verdwijnen van de basisbeurs, zoals het ISO al eerder berichtte.

De studieafwegingen van studenten zullen in de toekomst waarschijnlijk meer gedomineerd worden door financiële overwegingen: reiskosten, de prijs van een kamer en de kosten die gekoppeld zijn aan extra-curriculaire activiteiten worden steeds belangrijker in keuzes van  studenten. Het ISO is van mening dat een studiekeuze niet afhankelijk mag zijn van financiële overwegingen.

Daarnaast kunnen vraagtekens gezet worden bij deze maatregelen wanneer deze worden bezien in combinatie met de strategische agenda ‘Kwaliteit in verscheidenheid‘, die naar aanleiding van Commissie-Veerman is ingesteld. Deze richt zich namelijk juist op de profilering van universiteiten, iets wat een student aanzet tot meer reisbewegingen.

Het ISO maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop de toegankelijkheid en de ‘kwaliteit in verscheidenheid’ van het hoger onderwijs in de toekomst gegarandeerd kunnen worden, wanneer zulke essentiële randvoorwaarden zoals OV en de basisbeurs wegvallen.

Op 11 december 2011 is bekend geworden dat ook de invoering van het leenstelsel in de masterfase minimaal een jaar wordt uitgesteld, evenals de versobering van de studenten OV-kaart. Klik hier voor meer actuele informatie. 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier