Nieuws

Cultuuromslag nodig voor medezeggenschap

UTRECHT,
22 november 2013

Medezeggenschap door studenten is belangrijk. Studenten staan midden in de instelling, bieden nieuwe inzichten en dragen bij aan goede beslissingen. Om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en meer tegengewicht te bieden aan besturen moet inspraak via medezeggenschap worden versterkt, zo blijkt ook uit recentelijk onderzoek van het ISO. 

Paul van Meenen (D66)  beaamt dat de rol van medezeggenschap kan worden versterkt. Dit zei hij vrijdag meerdere malen in Amsterdam tijdens een onderwijstour van D66. Hij wees op het belang van een sterke medezeggenschap en pleitte voor meer macht voor medezeggenschapsorganen.

Uit recentelijk onderzoek van het ISO blijkt dat medezeggenschapsraden zich niet altijd serieus genomen voelen. Dat kan niet alleen worden opgelost door een verandering in wetgeving en interne regelgeving. Er is behoefte aan een cultuuromslag en aan een samenhangend pakket aan praktische maatregelen dat de medezeggenschap versterkt.

Bestuurders geven aan dat zij een informeel gesprek over de kwaliteit van onderwijs op grote waarde schatten. Het informele overleg moet daarom een meer prominente rol krijgen, maar zonder de transparantie naar buiten te verliezen. Ook zouden studenten in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden betrokken bij beleid dat studenten en onderwijs raakt. Tot slot is het van belang dat de centrale en decentrale medezeggenschap meer informatie  uitwisselen. Dit leidt tot een duidelijker beeld van wat er op de instelling gebeurt.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier