Persbericht

Grote zorgen leenstelsel gericht aan dovemans oren

UTRECHT,
01 november 2013

Vandaag heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een nota gestuurd over het wetsvoorstel Sociaal leenstelsel masterfase. De minister geeft veel antwoorden en slechts weinig daarvan zijn overtuigend. Dat de kans tot invoering van dit leenstelsel zeer klein is staat als een paal boven water, zo bleek tijdens de behandeling van de begroting. Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Minister, nogmaals, kom met een gedegen voorstel dat op voldoende draagkracht in beide Kamers kan rekenen”.

In haar antwoorden schrijft de Minister dat de regering ervoor zorgt dat negatieve deelname-effecten worden voorkomen. Via goede voorlichting, goede en sociale leenmogelijkheden en het in stand houden van de aanvullende beurs, moet de toegankelijkheid gewaarborgd blijven. De goede voorlichting waar de Minister over spreekt, lijkt vooralsnog op zich te laten wachten. Afgelopen week ontvingen scholieren die komend jaar gaan studeren een brief met daarin ‘een aantal maatregelen die voor jou van belang zijn’. Ruud Nauts: “Waarom is in deze brief geen informatie opgenomen over een eventueel leenstelsel? Dit is een maatregel waarbij het van zeer groot belang is dat je vroegtijdig op de hoogte bent.” De goede voorlichting voor huidige studenten is ook via andere kanalen pijnlijk afwezig, zoeken op ‘leenstelsel’ op DUO.nl is zinloos wanneer je op zoek bent naar informatie.

De sociale leenmogelijkheden zijn voor een groot deel afhankelijk van het rentepercentage dat geheven wordt over de uitstaande schuld. Momenteel is dit percentage waarmee de Minister rekent laag, in het verleden is dit percentage vele malen hoger geweest. Wanneer de financiële last voor studenten zo drastisch stijgt, dan dient de regering zich tot het uiterste in te spannen de terugbetalingsregeling zo gunstig mogelijk te maken. “Een maximaal rentepercentage zou een goed begin kunnen zijn van het waarborgen van het sociale aspect van de leenmogelijkheden”, aldus Nauts.

Nauts: “Het uitsluiten van een kwetsbare groep studenten die aantoonbaar recht heeft op een aanvullende beurs druist regelrecht in tegen het in stand houden van de aanvullende beurs en het sociale aspect van het leenstelsel.” Hij duidt hierbij op het afschaffen van de regeling waardoor studenten met weigerachtige en onvindbare ouders aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. “Vooralsnog lijkt dit alles echter aan dovemans oren gericht.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier