Nieuws

Marco Snoek is Lector van 2013

UTRECHT,
15 november 2013

De Lector van het Jaar 2013 van ISO en ScienceGuide is Marco Snoek van de HvA. “Zijn studenten laat hij hun vakbekwaamheid ontdekken en uitdiepen in onderzoek en publicaties daarover. Die worden op internationale conferenties gepresenteerd, van feedback door peers voorzien en hogelijk gewaardeerd.”

De jury kwam tot de conclusie dat het werk van lector Snoek met zijn Pabo-studenten in Amsterdam een bijdrage aan de cultuur van excellentie in het hbo vormde die zowel binnen de hogescholen als binnen de professie en de beleidsontwikkeling daarvan uitzonderlijk mag heten. “De bijdrage uit dit lectoraat is het krachtigste symbool van wat aandacht voor excellentie in het hbo kan bereiken in de concrete beroepspraktijk en de onderwijsuitdagingen daarvoor.”

“De jury kiest daarom voor een lector die dankzij en met studenten een topprestatie levert bij de vernieuwing van hun professie. Samen maken zij de uitdaging waar om praktijkonderzoek te vertalen in excellente actie en innovatie van de beroepspraktijk. Samen zorgen zij daarbij voor een fundamentele vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het beleid, dat hun professie meer respect en perspectief moet geven.”

“Dynamo in Holland”
De jury maakte op de Bètadagen in Utrecht bekend, dat uit de reeks uitstekende voordrachten van hogescholen in het hele land er drie genomineerden uitsprongen. “Als eerste geldt dit voor Hanze-lector Marca Wolfensberger. De zeer recente huldiging vanuit de Verenigde Staten voor haar werk getuigt van haar impact en het respect voor haar werk onder peers en collega’s wereldwijd.

“She is among the most knowledgeable, dedicated and prolific scholars in our ranks, a tireless dynamo in Holland,” zo beschrijft John Zubizarreta, oud-voorzitter van de National Collegiate Honors Council haar.”

Markante resultaten
Zeker zo indrukwekkend is het werk en zijn de resultaten van HU-lector in de bètatechnische hoek, Erik Puik. “In zijn aanpak valt op dat hij een ‘open innovation’ model centraal stelt. Hij vraagt de bedrijven in het technisch beroepenveld wat zij van studenten en praktijkvernieuwingen verwachten en behoeven. Vervolgens daagt hij zijn studenten uit dat niveau te bereiken en te overtreffen.

Kenniscirculatie, kennisdeling en excellentie gaan hier hand in hand. Een zeer hoog percentage studenten dat doorstroomt naar het hoogste opleidingsniveau, is daarbij een van Puiks markante resultaten.”

Obama Summit voeden
HvA-onderzoeker Marco Snoek brengt de studenten rond zijn lectoraat naar grote hoogten. “Dit voorjaar was lector Snoek met een groep Pabo-studenten een van de delegaties die President Obama’s International Summit on the Teaching Profession inhoudelijk mocht voeden. Zij deden meer. Zij trokken eigen conclusies uit die wereldwijde discussie en hun eigen onderzoek en legden die conclusies minister Bussemaker voor.

Hun dialoog met het kabinet daarover leidde ertoe, dat hun concrete voorzet in de Lerarenagenda van de minister werd opgenomen als prioriteit vanuit de praktijk. Hun opzet van junior-docentschap wordt zo ook in beleidsmatig opzicht een nieuwe professionele variant om het leraarschap op te waarderen.”

Klik hier voor het juryrapport

 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier