Nieuws

Ondernemen ook tijdens studententijd

UTRECHT,
07 november 2013

Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD) heeft deze week enkele voorstellen en suggesties gepresenteerd, die ondernemerschap en het vestigingsklimaat voor startups moeten verbeteren. Enkele van de voorstellen uit de agenda #StartupNL raken daarbij ook het hoger onderwijs. Zo zou ondernemerschap binnen opleidingen verder versterkt moeten worden, aldus de VVD.

Andere voorstellen die Lucas doet om startups te stimuleren, zijn het ontwikkelen van een NVAO-keurmerk voor ondernemende opleidingen, zoals deze er momenteel ook is voor opleidingen met een internationaal perspectief. Daarnaast zouden hoger onderwijsinstellingen gestimuleerd moeten worden om naast researchmasters ook business masters te ontwikkelen, waar naast inhoudelijke verdieping ook aandacht zou moeten zijn voor ondernemersvaardigheden en het opzetten van een eigen startup.

Ontwikkeling naast studie        
Het ISO is groot voorstander van binnen het hoger onderwijs aandacht geven aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en competenties. In april 2013 bracht het ISO samen met haar conventpartners het manifest ‘Geef ruimte aan studenten’ uit, waarin opgeroepen werd om ontwikkeling naast de studie te blijven faciliteren. Eén van de mogelijkheden om je als student buiten de studie te ontplooien, is volgens het ISO en haar convenanten het opzetten van een eigen onderneming.

Om dit te kunnen bereiken doet ook het ISO enkele aanbevelingen. Zo blijft op dit moment de bekendheid met verschillende faciliteiten voor studentondernemers achter. Een grote groep studenten is niet bekend met de ondernemerschapsfaciliteiten die op lokaal niveau al worden geboden. Door middel van voorlichting en informatievoorziening vanaf het begin van de studententijd kan dit worden verbeterd. Daarnaast pleit het ISO voor een ondernemersregeling voor top studentondernemers, die meer flexibiliteit en begeleiding in de studie biedt. Hier kan een vergelijking getrokken worden met bijvoorbeeld de topsportersregeling.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier