Persbericht

Studiekiezer op zoek naar studiematch tijdens open dag

UTRECHT,
19 november 2013

In de maand oktober hebben ruim 167.000 studiekiezers gezocht naar open dagen op Studiekeuze123.nl. Dit is een stijging van ruim 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Open dagen kalender op de onafhankelijke website www.studiekeuze123.nl geeft een overzicht van alle open dagen bij hogescholen en universiteiten.

De Wet Kwaliteit in Verscheidenheid die in juli 2013 is aangenomen, houdt onder andere in dat studiekiezers die willen starten met een studie in september 2014 zich vóór 1 mei moeten hebben ingeschreven. “Een toename in de interesse in open dagen is een signaal dat de student meer betrokken is bij zijn studiekeuzeproces. Deze betrokkenheid leidt tot een beter geïnformeerde keuze en een betere match tussen student en studie”, aldus Puck van Tilburg, bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Belang Open dagen
De invoering van de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid heeft als praktische consequentie dat hogescholen en universiteiten de piek van open dagen hebben verlegd naar oktober/november en februari/maart/april. In oktober heeft dit geleid tot een grote interesse in open dagen, maar ook in november staan er nog bijna 350 open dagen op de agenda om potentiële nieuwe studenten te informeren over de mogelijkheden bij de diverse instellingen.

Bij de Hogeschool Utrecht heeft de open dag ongeveer een gelijk aantal bezoekers getrokken, maar meer studiekiezers hebben zich vooraf aangemeld en zijn ook daadwerkelijk gekomen. “Het lijkt erop dat de boodschap is aangekomen”, aldus marketingmanager Godfried Jansen. “Maar we zijn er nog niet, we moeten scholieren blijven oproepen om deel te nemen aan voorlichtingsactiviteiten. Dertig procent van de eerstejaars zien we pas bij de HU als ze zich ingeschreven hebben. Ze moeten zich nu wel voor 1 mei aanmelden in Studielink en krijgen te maken met een verplichte matchingsactiviteit, maar daarvóór zouden ze al bij verschillende instellingen open dagen of bijvoorbeeld een meeloopdag bezocht moeten hebben om een goede keuze te maken.”

Proef sfeer en check feiten
Een open dag is hét moment om nader kennis te maken met een instelling. Tijdens de open dagen kunnen studiekiezers praten met studenten en docenten en kunnen zij de sfeer van de instelling proeven. “We adviseren studiekiezers altijd om goed beslagen ten ijs te komen tijdens een open dag. Loop niet alleen rond, maar stel ook vragen aan studenten. Zij weten immers hoe het is om een bepaalde opleiding te volgen”, aldus Tom Dousma, directeur Studiekeuze123. Inhoudelijke feiten van een opleiding kun je tijdens een open dag ook checken zoals: Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in? Hoeveel eerstejaars zijn er? Kent de opleiding een numerus fixus of decentrale selectie? Op Studiekeuze123.nl kun je al deze informatie per opleiding vinden. Een handig hulpmiddel tijdens de open dag is het lijstje ‘Slimme vragen tijdens een open dag’ van Studiekeuze123 (te vinden op www.studiekeuze123.nl).

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier