Nieuws

Op zoek naar het sociale aspect

UTRECHT,
27 november 2013

Aan de vooravond van het debat over het leenstelsel in de masterfase laait de discussie weer op. Professor Hoekstra en Kamerlid Duisenberg (VVD) wisselden via Scienceguide van gedachten over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs waarbij beiden duidelijk niet op één lijn zaten. Ook uit de debatten, op bijvoorbeeld de Hogeschool van Rotterdam, bleek dat de toegankelijkheidsdiscussie nog niet ten einde is.

Wel lijkt het belang van een zo helder en reëel mogelijk beeld van de individuele gevolgen van een leenstelsel aan aandacht te winnen. Het ISO is een voorvechter van het verschaffen van het hele verhaal omtrent de maatregel, waarbij alle aspecten worden behandeld, ongeacht of het ISO vóór of tegen deze maatregel is. Niet alleen bij het wetsvoorstel leenstelsel, maar ook rondom de versobering van het studentenreisproduct eist het ISO een tijdige en eerlijke informatievoorziening. Pieter Duisenberg (VVD) heeft over dit thema al enkele vragen gesteld; een positieve zaak.

Zo vroeg Duisenberg zich af hoe studenten en leerlingen (beter) voorgelicht kunnen worden, hoe studenten geholpen kunnen worden hun financiën te beheren en of er een rente- en aflossingssysteem is dat helder en voorspelbaar is. Zoals het ISO al eerder stelde is het stellen van een maximaal rentepercentage een goed begin van het sociale aspect van een leenstelsel. Zeker wanneer de schulden toenemen en de schuld mogelijk meer dan 25 jaar loopt is enige zekerheid hard nodig.

Op 11 december 2011 is bekend geworden dat ook de invoering van het leenstelsel in de masterfase minimaal een jaar wordt uitgesteld. Klik hier voor meer actuele informatie. 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier