Publicatie

Dichtbij de student

UTRECHT,
18 december 2013

Op 18 december 2013 overhandigde het ISO zijn onderzoek naar lectoren in het hbo. Het rapport beschouwt vanuit het perspectief van studenten de kwalitatieve interactie tussen lectoraten en studenten in de context van onderwijs. 


[raw]

[cudazi_tab_group]
[cudazi_tab title=’Samenvatting’]

In 2001 werden de eerste lectoren benoemd. Voor het onderwijs was het idee om  hbo-studenten direct en indirect te faciliteren om reflective practitioners te worden. Sindsdien zijn er veel stappen gezet in het hbo en begint de lector zijn draai aardig te vinden. Bijvoorbeeld op het gebied van indirecte invloed op het onderwijs, via curriculumcommissies en kenniskringen (te vergelijken met leerstoelgroepen), spelen lectoren een belangrijke rol.

Wat het ISO betreft zou de directe invloed van lectoren op het onderwijs meer toe moeten nemen.De meerwaarde van een lectoraat zit hem in de kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Om dat pluspunt tot volle wasdom te laten komen is het van belang dat de lector dichtbij de student komt te staan.

Het ISO is ervan overtuigd dat meer deelname van studenten aan onderzoek op het hbo een belangrijk aandachtspunt moet  zijn voor instellingen. Studenten krijgen door contact met onderzoek en het doen ervan een wetenschappelijk-kritische grondhouding aangemeten, kunnen zich oriënteren op voor hun relevante wetenschappelijke methodes en het onderzoek kan als motivator en illustrator dienen van droge stof.

[/cudazi_tab]
[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

  1. De koppeling van onderwijs en onderzoek moet sterker worden.
  2. De rol die lectoraten in docent-professionalisering spelen wordt uitgebreid.
  3. De randvoorwaarden voor het doen van onderzoek worden versoepeld.

[/cudazi_tab]
[/cudazi_tab_group]
[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier