Nieuws

Excellentie niet financieel belast

UTRECHT,
11 december 2013

Tijdens het debat over het leenstelsel in de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat het Algemeen Overleg dat voor donderdag gepland staat over collegegelddifferentiatie voor excellentieprogramma’s, geen doorgang hoeft te vinden. Het ISO is verheugd dat de toegankelijkheid voor honourstracks niet zal afhangen van de financiële positie van de student, maar maakt zich ook zorgen over de kwaliteit van het reguliere en het excellente onderwijs.

Zoals het ISO al eerder aangaf, is ook zij van mening dat de toegankelijkheid van de excellentietrajecten gewaarborgd moet blijven. Het heffen van collegegeld op deze programma’s kan dit in het geding brengen. Echter, extra gelden zijn nodig om de kwaliteit van het reguliere en het honours onderwijs te waarborgen. Het ISO vraagt zich dan ook ten strengste af waar dit geld vandaan gaat komen.

De financiering van de honours programma’s blijft hiermee een heikel punt. Het ISO vraagt zich ten zeerste af hoe het benodigde geld op tafel komt. Extra investeringen zijn nodig om het gat van in totaal 51 miljoen euro dat Sirius per 2015 zal achter laten, op te vullen. Het ISO roept het ministerie op om aan te geven waar de gelden vandaan zullen komen. Studenten en instellingen kunnen dit bedrag niet zomaar opbrengen, zonder dat dit ten kostte gaat van het reguliere onderwijs. Een onwenselijke situatie, waar snel een oplossing voor dient te komen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier