Persbericht

ISO luidt noodklok omtrent rechtspositie student

UTRECHT,
09 december 2013

Vrijdag 6 december 2013 is de evaluatie van de wet Versterking besturing naar de Kamer verzonden. Bij de invoering van deze wet in 2010 is ook een verbetering van de rechtsbescherming van de student opgenomen, omdat deze ondoorzichtig en weinig klantvriendelijk was. “De uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek zijn op zijn zachts gezegd schokkend”, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het ISO. Van de studenten die hebben overwogen een klacht in te dienen geeft 60% aan dit niet gedaan te hebben. Ruud Nauts: “Ze geven aan de kans op een succesvolle afloop gering te schatten of weinig vertrouwen in de procedure te hebben.”

Nog grotere zorgen maakt Nauts zich over de studenten die niet eens weten welke rechtspositie ze hebben. Nauts: “In dit onderzoek is alleen gesproken met studenten die een klacht hebben ingediend, of dit van plan waren. Uit het aantal telefoontjes dat wij binnenkrijgen, vragen wij ons ten zeerste af of de student überhaupt zijn rechtspositie kent.”

In haar beleidsreactie stelt de minister dat zij het gesprek aan zal gaan met de studentenbonden en de koepelorganisaties van hogescholen en universiteiten om de geconstateerde verbeterpunten en suggesties te bespreken. “Wij zijn met stomheid geslagen dat de alarmbellen over de rechtspositie van de student niet op het ministerie worden gehoord”, aldus Nauts. “Nu blijkt wederom dat onderwijsinstellingen zeer slecht omgaan met de rechtspositie van de student. We roepen de minister dan ook op om in te grijpen en de problemen serieus te nemen.”

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Panteia, blijkt dat 58% van de studenten die uiteindelijk een klacht heeft ingediend het onduidelijk vinden waar een klacht kan worden ingediend. Wanneer de student navraag heeft gedaan over waar de klacht moest worden ingediend, heeft 28 % van de studenten hier geen antwoord op gekregen. Bij éénderde van de ingediende klachten heeft de instelling niet voldaan aan de wettelijke eis om een ontvangstbevestiging te sturen, daarnaast heerst onder de studenten grote twijfel over de onafhankelijkheid van de klachtencommissie.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier