Persbericht

Lectoraat zorgt voor kruisbestuiving

UTRECHT,
18 december 2013

Vanmiddag overhandigde het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn onderzoek over lectoren aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Het onderzoek gaat over  de impact van lectoraten op student en onderwijs. Deze impact moet wat het ISO betreft worden versterkt, onder andere door de lectoren meer zichtbaar te maken.  Ruud Nauts, voorzitter van het ISO: “Onderzoek is van essentieel belang in het hoger beroepsonderwijs. Elke student moet in contact komen met een lector en zijn lectoraat.”

Sinds de komst van lectoren in het hbo in 2001, is duidelijk geworden dat lectoren een grote invloed hebben op studenten en het niveau van het onderwijs, te vergelijken met leerstoelgroepen in het wetenschappelijk onderwijs. “Dit is een goed begin, maar we zijn er nog niet”, aldus Nauts, “slechts een beperkt aantal studenten kent het fenomeen lector en hun lectoraat. Dat moet iedere student worden.”

De verbinding tussen onderwijs en onderzoek is van essentieel belang. Ruud Nauts: “Elke student moet in zijn of haar studie bewust met onderzoek in aanraking komen. Onderzoek vormt studenten tot kritische, reflectieve mensen en het houdt het onderwijs actueel”. De meerwaarde van een lectoraat zit hem in de kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Om dat pluspunt tot volle wasdom te laten komen is het van belang dat de lector dichtbij de student komt te staan.

Thom de Graaf is tevreden met het onderzoek: “Het is goed om te zien dat studenten de meerwaarde van lectoren in het hbo onderschrijven”, aldus De Graaf bij de overhandiging. “Binnen hogescholen staat het onderzoek in dienst van het onderwijs. Lectoren vervullen daarin een belangrijke rol, hun kennis komt met name via docenten bij studenten terecht. Daarnaast verzorgen lectoren regelmatig gastcolleges. Hogescholen werken er hard aan om het aantal lectoren te verhogen.”

Klik hier voor het onderzoek “Dichtbij de student”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier