Persbericht

Student betaalt meer dan collegegeld

UTRECHT,
16 januari 2014

Studenten worden steeds vaker geconfronteerd met extra kosten naast de kosten van het reguliere collegegeld. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) heeft de afgelopen maanden vele signalen ontvangen over extra financiële bijdragen die studenten moeten leveren om studiepunten te behalen. Ruud Nauts, voorzitter van het ISO: “Studenten worden verplicht extra kosten te maken om bepaalde vakken succesvol te kunnen afronden. Geen bijdrage betekent in die gevallen geen studiepunten. Deze gang van zaken is in strijd met de wet.”

Onderzoek van het ISO heeft verschillende gevallen aan het licht gebracht. Een voorbeeld is dat studenten geld moeten betalen om een tentamen te mogen maken. Ook stellen sommige instellingen de deelname aan studiereizen verplicht waarvan studenten de kosten moeten dragen. Het ISO heeft deze week een brief verstuurd gericht aan alle instellingen waar studenten onrechtmatig worden verplicht extra kosten te betalen. Nauts: “Het is niet de eerste keer dat instellingen erop gewezen worden dat het verplichten van extra kosten niet toegestaan is, ze blijven het echter proberen. Ik roep hen nogmaals op per direct te stoppen met het onrechtmatig heffen van extra kosten bovenop het collegegeld.”

Instellingen mogen wettelijk gezien een bijdrage vragen voor studieactiviteiten. Echter mag deze bijdrage niet verplicht worden gesteld, zo blijkt uit de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Instellingen zijn verplicht een kosteloos alternatief aan te dragen en hierover duidelijk te communiceren. Het ISO is een meldpunt gestart waar studenten die menen ook onterecht meer te moeten betalen dan het collegegeld dit kunnen melden.

In 2010 heeft ISO dit onderwerp succesvol aangekaart door middel van het aanvechten van de extra bijdrage die door de Hotelschool Zuyd in Maastricht aan studenten werd opgelegd. “Met de oproep aan instellingen om per direct te stoppen, komt ook de oproep aan het ministerie om hier strenger op toe te zien en de maatregelen te treffen die nodig zijn om het in de toekomst te voorkomen”, aldus Nauts.

Het meldpunt is op 20 februari 2014 gesloten.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier