Nieuws

Universiteit, let u even op?

UTRECHT,
04 februari 2014

De doorstroom van hbo-studenten met een propedeuse naar de universiteit is aan banden gelegd. Met de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) is het recht op automatisch doorstromen naar de universiteit, het toelatingsrecht, verdwenen. Dit betekent echter niet dat de hbo-p student een persona non grata aan de universiteit is geworden, zoals aanvankelijk de Rijksuniversiteit Groningen deed vermoeden. 

In de Memorie van Toelichting op de wet KiV staat: “De maatregel beoogt uitdrukkelijk niet om de doorstroom van hbo naar wo te beperken; het gaat om een beperking van het automatische toelatingsrecht met een hbo-propedeuse naar een wo- bacheloropleiding gegeven de hoge studie-uitval.” Een oplettende medezeggenschapsraad wist een verdere inbreuk op de toelaatbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen te voorkomen. 

Rendementsdenken
Hbo-propedeuse studenten die doorstromen naar de universiteit, stoppen vaker voortijdig met het hun studie vergeleken met vwo-leerlingen. Dit feit wil het ISO niet ontkennen en matching tussen de hbo-propedeuse student en de universiteit kan hier een groot verschil  in maken. Wel waarschuwt het ISO ervoor dat getalenteerde hbo-studenten, die niet onder doen voor hun collega’s die via het vwo op de universiteit zijn gekomen, de dupe dreigen te worden van een doorslaand rendementsdenken. Zo liet de voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. S. Poppema, aan de Universiteitskrant UK weten dat ‘als ze [de faculteiten, red.] de hbo-ers willen houden, ze moeten aantonen dat ze wél voor een goed rendement zorgen. Zijn de studieresultaten onder de maat, dan kost ons dat geld.’ 

Wat mag dan wel?
Ondanks dat niet-vwo leerlingen niet langer toelatingsrecht tot de universiteit hebben, zijn hbo-propedeuse studenten nog wel
toelaatbaar. Of deze studenten al dan niet aan een universitaire opleiding mogen beginnen, hangt af van de eisen die een instelling stelt. Deze eisen mogen alleen betrekking hebben op kennis en vaardigheden die de student heeft kunnen opdoen in een vooropleiding. Daarnaast is het ook mogelijk dat universiteiten afspraken maken met hogescholen waarin wordt vastgelegd dat hbo-studenten die een specifiek doorstroomprogramma volgen, voldoen aan de extra eisen van de universiteit. 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier