Nieuws

Wat de aankomende studenten weten van de nieuwe regels

UTRECHT,
07 februari 2014

In juli 2013 stelde het ISO dat de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) kansen voor het hoger onderwijs biedt. Nu, slechts enkele maanden later, zijn veel van de wijzigingen die de wet KiV met zich meebracht aan de orde van de dag voor instellingen en studiekiezers.

De doorstroommaatregel van hbo-propedeuse naar de universiteit is onderwerp van discussie aan de kant van de hoger onderwijs instellingen, maar zijn de aankomende studenten op de hoogte van de nieuwe regels?

In opdracht van OCW heeft GFK de bekendheid van de vervroegde aanmeldingsdatum van 1 mei, de bekendheid van de studiekeuzecheck en de bekendheid van de beperking van doorstroom van hbo-p naar de universiteit onderzocht. “Uit de resultaten blijkt dat nog niet alle maatregelen even bekend zijn onder de aankomende studenten”, aldus ISO-voorzitter Ruud Nauts. De cijfers zijn geen directe aanleiding voor paniek. “Het onderzoek laat wel zien dat zowel hoger onderwijs instellingen als middelbare scholen en mbo-instellingen de komende maanden actief moeten doorgaan met het informeren van hun leerlingen”, aldus Ruud Nauts.

Aanmelddatum redelijk goed bekend
Uit het onderzoek van GFK blijkt dat de uiterste aanmelddatum van 1 mei redelijk goed bekend is onder havo en vwo leerlingen; slechts 13% op de havo en 9% op het vwo denken dat de uiterlijke aanmelddatum ná 1 mei is. Wat betreft de studiekeuzecheck zijn de leerlingen minder goed op de hoogte. Ongeveer 40% van de mbo-4, havo en vwo leerlingen weet dat zij kunnen vragen om een studiekeuzecheck, ook als deze niet door de instelling verplicht is gesteld.

De ingevoerde maatregel dat universiteiten aanvullende eisen mogen stellen aan hbo-propedeuse studenten die een universitaire opleiding willen volgen is eveneens nog onvoldoende duidelijk onder de aankomende studenten. Slechts 33% van de havo-leerlingen en 42% van de vwo-leerlingen is hier van op te hoogte.

Het ISO is een groot voorstander van de toegenomen mogelijkheden die er op zijn gericht de student een betere keuze te laten maken. Op de hogeschool Inholland heef het ISO met eigen ogen kunnen zien dat instellingen serieus werk maken van de matchingsactiviteiten. Het grote aantal studiekiezers die op 6 februari al laten zien serieus met hun studiekeuze bezig te zijn is een bemoedigend signaal.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier