Nieuws

Rendement opnieuw boven kwaliteit gesteld

UTRECHT,
13 maart 2014

Naar aanleiding van de Kamervragen over het ongeldig verklaren van ‘verlopen’ tentamenuitslagen van studenten door de Universiteit Leiden, schrijft minister Bussemaker dat de geldigheidsduur van tentamens beperkt kan worden om studiebevordering en sneller afstuderen te stimuleren.

Een pure rendementsprikkel waar het hoger onderwijs volgens het ISO niet bij gebaat is. De nadruk op rendement in plaats van op kwaliteit stuit het ISO tegen de borst.

De minister stelt dat de beperking van de geldigheidstermijn van tentamens mogelijk is wanneer dit is vastgelegd in het Onderwijs en Examen Reglement (OER), maar dat volgens haar de meest geëigende reden hiervoor de veroudering van kennis is.  Het ISO is het de minister eens dat de kwaliteit van de afgestudeerden alleen gewaarborgd kan zijn wanneer alle kennis up to date is, maar is teleurgesteld dat de minister dit ook als rendementsmaatregel toestaat.

Minister Bussemaker lijkt opnieuw meer aandacht aan rendementen binnen het hoger onderwijs toe te staan. Volgens de minister mogen tentamens vervallen om studenten te stimuleren om meer op tijd en in tempo te studeren. Studenten moeten zich kunnen ontwikkelen en de kwaliteit van de afgestudeerden staat voorop: niet de tijd die zij over hun studie doen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier