Publicatie

Wat zijn risico’s rondom de studiekeuzecheck?

UTRECHT,
10 maart 2014

Met de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid worden hoger onderwijs-instellingen verplicht vanaf dit jaar een studiekeuzecheck aan te bieden aan aspirant-studenten.

In samenwerking met de lidorganisaties van het ISO, bestaande uit medezeggenschapsraden, -fracties en lokale studentenbonden, heeft het ISO de risico’s in kaart proberen te brengen die de invoering van matching en de ontwikkeling van het matchingsbeleid op instellingsniveau met zich mee brengen.

De instellingen hebben de ruimte gekregen om een matchingsactiviteit te ontwikkelen die het beste aansluit bij de betreffende opleiding of instelling. Hierbij zijn de instellingen ook vrij gelaten of ze de matchingsactiviteit verplicht stellen of niet. Voor de invoering van matching hebben instellingen geen extra financiering gekregen. Het ISO stuurt aan op kwalitatieve en doeltreffende matchingsactiviteiten die bijdragen aan ‘de juiste student op de juiste plek’ en probeert hier via dit rapport aan bij te dragen.


[raw]

[cudazi_tab_group]
[cudazi_tab title=’Samenvatting’]

De invoering van de studiekeuzecheck draagt in potentie bij aan het principe ‘de juiste student op de juiste plek’ en is door het ISO dan ook positief ontvangen. Instellingen krijgen zeer ruime bevoegdheid bij het inrichten van de studiekeuzecheck en de wijzigingen in het aanmeldingstraject. Dit kan voor veel onduidelijkheid bij de aspirant-studenten zorgen. Daarom is een zorgvuldige uitvoering van de studiekeuzecheck een vereiste.

In dit rapport brengt het ISO de risico’s in kaart die de invoering van de studiekeuzecheck met zich meebrengt. Hieruit concludeert het ISO dat in het bijzonder de risico’s rondom het toelatingsrecht en de risico’s met betrekking tot de kwaliteit van de matchingsactiviteit voor de aspirant-studenten zeer zwaarwegend zijn. Zo weet bijvoorbeeld maar 55% van de havo 5 en 69% van de vwo 6 leerlingen dat de uiterste aanmelddatum op 1 mei ligt.

Op basis van dit rapport doet het ISO de aanbeveling dat instellingen een uitvoerige evaluatie van de studiekeuzeactiviteit uitvoeren, waarbij ook de ervaringen van de deelnemende aspirant studenten meegewogen worden. Ook doet het ISO de aanbeveling dat instellingen best practices delen en tot een gezamenlijke deler van aangetoonde effectieve onderdelen van de studiekeuzecheck komen.

[/cudazi_tab]
[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

Een groot aantal instellingen ontwikkelt op dit moment voor het eerst beleid dat de studiekeuzecheck inricht. Veel van bovenstaande risico’s kunnen op instellingsniveau, mede door het gebrek aan ervaring, werkelijkheid worden. Op basis van dit rapport doet het ISO dan ook de aanbeveling dat instellingen een uitvoerige evaluatie van de studiekeuzeactiviteit uitvoeren, waarbij ook de ervaringen van de deelnemende aspirant-studenten een grote rol spelen.

Ondanks dat er een groot aantal verschillende opleidingen en instellingen is, is het ISO van mening dat veel studiekeuzeactiviteiten overeenkomsten kunnen vertonen. Het ISO doet dan ook de aanbeveling dat verschillende instellingen hun best practices onderling delen. Middels het delen van ervaringen en de resultaten van evaluaties verwacht het ISO dat instellingen tot een gezamenlijke deler van aangetoonde effectieve onderdelen van de studiekeuzecheck kunnen komen.

[/cudazi_tab]
[/cudazi_tab_group]
[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier