Nieuws

Is de toegang tot de pabo beperkt?

UTRECHT,
11 maart 2014

Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen) had op 10 maart een glasheldere boodschap voor aankomende pabo-studenten: “Voordat de opleiding begint, nemen wij een toets af en gaan we in gesprek om te kijken of het taal- en rekenniveau voldoende is. Zo niet, pech gehad.” Gedurende de pabo worden studenten klaargestoomd voor het docentschap. De kwaliteit van docenten, op alle onderwijsniveaus is ook voor het ISO een speerpunt. Immers goede docenten dragen bij aan goed onderwijs. 

Het is dan ook een positieve ontwikkeling dat de kwaliteit van de pabo in de afgelopen jaren een serieus aandachtspunt is en dat de opleiding kwalitatief steeds beter wordt. De start van de leerlijn van de pabo gaat uit van een bepaald basisniveau dat dat startende studenten dient te beheersen. Wanneer een student onder dit niveau zit, bijvoorbeeld omdat de mbo-opleiding onvoldoende aansluit op de pabo, is het lastig om deze achterstand in te halen.

Het ISO moedigt de bijspijkercursussen, die vaak al op het mbo worden aangeboden, aan. Immers een student die onder zijn niveau de middelbare school heeft gedaan en de capaciteit heeft om een hbo-opleiding af te ronden, moet hiertoe de kans krijgen. Een student die echter deze achterstand niet kan inhalen zal een grotere kans hebben om in het eerste jaar uit te vallen.

Het ISO is van mening dat het startniveau van bijvoorbeeld rekenen weliswaar iets zegt over de kans dat deze student de pabo goed (of snel) afronden maar dat dit niet aangeeft dat de student ook een goede docent zal zijn. Het ISO zal de maatregelen dan ook scherp in de gaten blijven houden. Deze moeten volgens het ISO bijdragen aan de kwaliteit van de docent en niet aan de rendementscijfers van de pabo-opleidingen.

Update:

In het Kamerdebat op 12 maart stond de doorstroom van mbo naar hbo op de agenda. D66 riep de minister op om de zorg rondom de doorstroom van mbo naar de pabo van de huidige mbo studenten passend aan te pakken. Immers: “Studenten die zich met hart en ziel voor het onderwijs willen inzetten moeten nog een toekomst hebben.” De minister geeft aan hier het maximale voor te willen doen. Voor deze studenten komt er vanaf aankomend jaar een ondersteuningstraject.

Verder wijst de minister erop dat instellingen via matching voorafgaande aan de studie en via de taal- en rekentoets aan het einde van het eerste jaar op de pabo al voldoende middelen hebben om de kwaliteit van de pabo te kunnen waarborgen. Nog meer aanvullende eisen dan die al zijn doorgevoerd lijken op dit moment dan ook ver weg.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier