Persbericht

Staat hoger onderwijs reden tot zorg

UTRECHT,
16 april 2014

Vanochtend heeft de Inspectie van het Onderwijs het onderwijsverslag 2012-2013 gepubliceerd. “De huidige staat van het onderwijs laat nog veel ruimte voor verbetering”, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Uit het onderwijsverslag blijkt onder meer dat de toegankelijkheid van het onderwijs steeds verder onder druk komt te staan, dat steeds meer opleidingen aan selectie doen en dat studenten lang niet altijd tevreden zijn over hun docent.

De druk om betere prestaties te leveren is toegenomen. “Het verbeteren van de onderwijskwaliteit moedigen wij ontzettend aan”, aldus Ruud Nauts. “De manier waarop de prestaties gemeten wordt echter niet.” Het streven om het rendement te verhogen leidt onder meer tot aanvullende toegangseisen, het ophogen van het BSA of een BSA in latere jaren van de opleiding. Rendement is een indicatie, het mag geen doel op zich zijn. Nauts: “De toegankelijkheid van het onderwijs is onherroepelijk in het geding. Hogere eisen worden gesteld, zonder dat de kwaliteit van het aanbod en de begeleiding voldoende verbeteren.”

De inspectie stelt in het onderwijsverslag 2012-2013 dat uit de Nationale Studenten Enquête blijkt dat studenten behoorlijk tevreden zijn over hun onderwijs. Daar staat tegenover dat er een forse toename heeft plaatsgevonden in het aantal klachten en dat teveel studenten, ondanks hogere eisen die gesteld worden, ontevreden zijn over de bereikbaarheid, feedback en begeleiding van hun docent. De inspectie geeft aan dat de interne kwaliteitsborging zich nog in de aanloopfase bevindt. “Op een instelling moet een cultuur aanwezig zijn waarbinnen docent en student het onderwijs en zichzelf continu willen verbeteren”, aldus Nauts.

“Een student gaat studeren om zich te ontwikkelen, deze kans moet hij wel krijgen”, aldus de ISO-voorzitter. Instellingen gebruiken nu te pas en te onpas selectie, zonder dat de capaciteit van de opleiding wordt gehaald. Een dergelijke fictieve fixus ondermijnt de toegankelijkheid. Nauts: “Selectie zou de uitzondering moeten zijn, niet de regel.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier