Nieuws

Internationaal in eigen land

UTRECHT,
19 mei 2014

Op maandag heeft de Nuffic een rapport uitgebracht over internationalisation at home. Het onderzoek brengt in kaart op welke wijze instellingen ervoor zorgen dat studenten die tijdens hun studie niet naar het buitenland gaan, alsnog internationale en interculturele competenties opdoen.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de instellingen op dit moment beleid op het gebied van internationalisering hebben of hiermee bezig zijn. Vijftien procent van de instellingen hebben internationalisering onderdeel gemaakt van het instellingsplan. Volgens het ISO is het een positieve ontwikkeling dat ongeveer negen op de tien instellingen met internationalisering bezig is. Daarnaast roept de studentenorganisatie de overige instellingen op hierbij aansluiting te zoeken.

In deze beleidsdocumenten worden verscheidene mogelijkheden genoemd om ook Nederlandse studenten in eigen land in aanraking te laten komen met internationalisering. Hierbij gaat het vooral om het inzetten van buitenlandse docenten, deelname aan internationale projecten en het plaatsen van onderdelen van een opleiding in een internationale context. Daar voegt het ISO aan toe dat het van belang is om het internationaal wordende onderwijs als onderdeel te zien van een grotere ‘internationale gemeenschap’, waarin Nederlandse en internationale studenten samen worden gebracht.

Beren op de weg
Obstakels die instellingen hierbij ondervinden zijn de Engelse taalvaardigheid van studenten én medewerkers, de moeizame integratie van van verschillende culturele achtergronden in een international classroom en onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers voor de uitvoering van internationale activiteiten in Nederland. Het ISO herkent deze obstakels en ziet graag dat er minimumeisen met betrekking tot taalvaardigheid in de basiskwalificatie onderwijs (bko) worden opgenomen. Daarnaast dienen docenten de benodigde training te krijgen, zodat ze het onderwijsproces op een goede manier begeleiden en deelnemen aan de international classroom.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier